Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk. På Fellingsbro folkhögskola i Örebro bedrivs Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning, grundkurs i svenskt teckenspråk, distanskurser i svenskt teckenspråk - distans, Allmän kurs - svenskt teckenspråk, Syntolksutbildning på distans och Friskvårdskurs för personer med förvärvad hjärnskada.

Entré Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna anpassade för döva och för personer med rörelsehinder.

Hitta hit

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro
Klerkgatan 16
702 25 Örebro

Telefon: 0581-891 00
Fax: 019-602 82 09
Texttelefon: 019-670 25 51
Bildtelefon: ffhskt1@sip.nu

E-post:
info@fellingsbro.fhsk.se

Webbadress:
www.fellingsbro.fhsk.se

Huvudman:
Region Örebro län
http://www.regionorebrolan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
19 mars 2022

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Fellingsbro folkhögskola, filial Örebro