Allmän kurs

Behörighetsgivande kurs Fellingsbro folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner.
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs ger allmän behörighet för vidare studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet och är ett alternativ till gymnasium eller Komvux.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minimiålder 18 år. Vid antagningen prioriterar vi den som saknar fullstän­dig gymnasieutbildning samt äldre med kort utbildningsbakgrund.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 17 maj 2024

Kostnader: 600 kr/läsår för kopierat undervisningsmaterial, samt upp till 1 000 kr/läsår för läromedel, beroende på vilka böcker du behöver köpa.

Kontakt: Anneli Eriksson

Telefon: 0581-89 100

E-post:
anneli.eriksson@fellingsbro.fhsk.se

Vad är Allmän kurs?

På Allmän kurs ges du möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier samt att eventuellt uppnå vissa särskilda behörigheter. Syftet är, utöver att nå behörigheter, att du ska växa som människa och samhällsmedborgare, det vill säga att du ska lära för livet.

Vem kan söka till Allmän kurs?

Allmän kurs riktar sig till dig som saknar fullständig gymnasieutbildning. Till Allmän kurs söker människor i olika åldrar med varierande bakgrund och framtidsplaner.  

Hur går undervisningen till?

I kursen ingår bl.a. de gymnasiegemen­samma ämnena svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, natur­kunskap, historia och religionskun­skap. Därutöver ingår ett tillval, motion och hälsa, kulturstunder, studiebesök, temadagar, kulturevenemang och in­ternationellt utbyte m.m.

Du kan gå ett, två eller tre år, beroen­de på skolbakgrund och framtidspla­ner. Varje kursdeltagare får en indivi­duell studieplan.

Stöd och hjälp i undervisningen

På Allmän kurs studerar du tillsammans med andra vuxna i mindre grupper. Du har två mentorer som tillsammans med dig ansvarar för dina studier. Din studieinsats på Allmän kurs bedöms inte genom prov. Därför är det viktigt att du är närvarande på lektionerna och deltar aktivt i diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten.

På lektionerna finns oftast en lärare och en assistent som kan stötta och hjälpa dig i undervisningen.

Ansökan till Allmän kurs

När du ansöker ska du skicka med:

 • Betyg/intyg från tidigare studier
 • Eventuella arbetsgivarintyg

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ha grundläggande behörighet för vidare studier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/sv/kurser/allman-kurs/

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln