Två kvinnor med slöja arbetar med skoluppgift vid bord i lektionssal.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs

På kursen Svenska som andraspråk får du träna på att för­stå, prata och skriva på svenska och få mer kunskap om det svenska samhäl­let.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2023 - 17 maj 2024

Kostnader: Upp till 600 kr/läsår beroende på vilka läroböcker du behöver köpa.

Kontakt: Anita Skoglund

Telefon: 072-141 89 70

E-post:
anita.skoglund@fellingsbro.fhsk.se

Vem kan söka till kursen Svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver mer träning i svenska.

Hur är undervisningen på Svenska som andraspråk?

På kursen får du arbeta i en liten grupp; prata, läsa, skriva och diskutera. Du får lära dig mycket om det svenska sam­hället samt arbeta med demokratifrå­gor.

Kursen är på heltid, 30 lektioner i veck­an. Lektionerna handlar om svenska och samhällsorientering, samt även vardagsekonomi, natur- och miljökun­skap, hälsa och fysisk aktivitet.

Vi åker på olika stu­diebesök och vi deltar på temadagar och andra aktiviteter tillsammans med deltagare på andra kurser på skolan.

Ansökan till Svenska som andraspråk

När du ansöker ska du skicka med:

 • Intyg från SFI med nivå

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Ha en förbättrad svenska och större kunskap om det svenska samhället.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.fellingsbro.fhsk.se/sv/kurser/svenska-som-andrasprak/

Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskola anordnar kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och på distans. Skolan har Region Örebro län som huvudman och erbjuder Allmän kurs, Profilkurser och Yrkesutbildningar. Fellingsbro folkhögskola har en profil med inriktning på funktionsvariation och språk vilket löper som en röd tråd genom hela kursutbudet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fellingsbro folkhögskola
Box 4
732 02 Fellingsbro

Besöksadress: Bergsvägen 2

Telefon: 0581-891 00
E-post: info@fellingsbro.fhsk.se
Webbadress: https://www.fellingsbro.fhsk.se/