Allmän kurs - Allmän inriktning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
12 juni 2024

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: Serviceavgift på 1800kr/termin för eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, visst undervisningsmaterial med mera. Omkostnader för eventuell studieresa tillkommer. I samband med ansökan tas en bekräftelseavgift på 250kr

Kontakt: Carl-Johan Stenlund

Telefon: 0586-64621

E-post:
carl-johan.stenlund@karlskogafhs.se

Allmän inriktning är för dig som saknar fullständig gymnasiebehörighet. Genom ämnesövergripande studier läser vi relevanta ämnen för behörighet att söka till yrkeshögskola eller universitet.

Allmän inriktning är för dig som har påbörjat (eller ska påbörja) dina gymnasiestudier, och vill få en grundläggande behörighet för att söka till högre studier (universitet, högskola eller yrkeshögskola) eller öka dina möjligheter att få ett jobb efter din tid på folkhögskolan.  

Allmän inriktning ger samma behörighet som du kan få via gymnasium eller komvux. Du måste vara helt klar med grundläggande nivå (grundskolan). Utbildningen kan ta 1-3 år beroende på tidigare erfarenheter. 

Syftet med kursen, förutom gymnasiebehörighet, är att stärka din allmänbildning men också att öka din studiemotivation, stärka självförtroendet i skolan och inspirera till eventuella fortsatta studier.

Vi jobbar med studieteknik och tränar på de olika förmågorna att läsa, skriva, tala och lyssna . Vi analyserar texter, både vetenskapliga och skönlitterära, och arbetar med att förbättra vårt källkritiska förhållningssätt.

För att fördjupa din analytiska och reflekterande förmåga, samt minska arbetsbördan, arbetar vi med ämnesövergripande studier och läser många ämnen samtidigt. 

Allt detta gör vi tillsammans och med handledning av både lärare och varandra för att utvecklas och förberedas på bästa sätt inför framtiden. Redovisningar av ditt arbete sker genom inlämningsuppgifter, presentationer och framförallt diskussioner i både helklass och mindre grupper. 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter din tid på allmän inriktning förväntas du ha nått kunskaper motsvarande en gymnasieexamen som ger dig möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du förväntas även ha fått en bättre allmänbildning och en ökad förståelse för ditt ansvar och dina möjligheter och skyldigheter i samhällsgemenskapen.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://karlskogafolkhogskola.se/utbildning/allman-kurs-allman-inriktning/

Jag har blivit mer stabil, både mentalt och fysiskt

Paret Anna och Niclas går en budoutbildning tillsammans på Karlskoga folkhögskola. – Man blir en mer harmonisk och inlyssnande människa och det kan man ju komma vart som helst med sen, menar Niclas.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/