Ekopedagogik – Att skapa fred med jorden – distans

Ansökan stängd
Skola:
Karlskoga folkhögskola
Plats:
Karlskoga - Örebro län
Längd:
1 år
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024 - 5 jun 2025

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Plats för kursen: Tre kurshelger är förlagda till Karlskoga folkhögskola och övriga på Brunnsvik

Kostnader: Mat och boende debiteras med 1400 kr/kurshelg. Bekräftelseavgift 250 kr.

Kontakt: Nikolas Berg

Telefon: 070-7544840

E-post:
nikolas@medskaparna.se

Hur skapar vi fred med jorden? Hur kan vi lära oss, kollektivt och individuellt, att leva i samklang med planetens ekosystem, omvärlden, varandra och oss själva?

Vi erbjuder en utbildning där du får utforska hur du tillsammans med andra kan frigöra hopp och handlingskraft som medskapare av en ekologisk fredskultur där allt liv har rättigheter. 

Lärande för hållbarhet är centralt för att möta utmaningarna från dagens ohållbara industrimoderna kultur och möjliggöra framväxten av långsiktigt hållbara och regenerativa samhällen. Det behövs ett språng för hållbart lärande, från perspektiv som sätter människan i centrum till synsätt som integrerar människan i planetens kretslopp. Ekopedagogiken tillför ett sådant språng – ett samlande namn på den lärrevolution som redan pågår idag när vi som mänsklighet söker ta språnget från linjärt till cirkulärt tänkande. Det är en pedagogik som underlättar utvecklingen av cirkulärande organisationer, samhällen och ekonomier inom planetens gränser.

Ekopedagogiken främjar ett kulturellt skifte i relationen mellan människan och resten av naturen, från ensidig kontroll och dominans till en mångfaldig fredskultur byggd på omtanke, samverkan och ömsesidighet. Det är en rättighetspedagogik som knyter samman människans och naturens rättigheter. Den främjar respekt för allt levande som subjekt med egenvärden, inte bara objekt med nyttovärden. I denna “jordens pedagogik” utvecklar vi praktiska, stödjande förhållningssätt som är tillämpbara i all sorts lärande – formellt, icke-formellt och informellt. 

Ekopedagogik bygger vidare på Paulo Freires frigörande pedagogik, men med tydliga ekologiska ramar. Det är folkbildning som svarar på vår tids kriser och möjliggör lärande för hållbarhet med sikte bortom Agenda 2030. Den stärker förmågan att vara delaktig i en hållbar samhällstransformation, i övergången från den mekanistiska berättelsen om “världen som maskin” till den ekologiska om “världen som livsväv av relationer”. Ekopedagogik kan användas för att mobilisera engagemang för hållbar och rättvis omställning inom vitt skilda sammanhang såsom folkbildning, utbildningsväsende, offentlig sektor, föreningsliv, forskning, näringsliv eller i närsamhället. 

Kursen vänder sig till alla som vill stärka sina och andras förmågor som förändringsagenter och möjliggörare av en livgivande och rättighetsbaserad fredskultur. Vare sig du arbetar pedagogiskt, vägleder förändringsprocesser eller bara är engagerad medborgare har du här möjlighet att utveckla ditt lärande ledarskap. Under året lär vi av och med varandra när vi utforskar ekopedagogiska förhållningssätt och perspektiv, för personlig och professionell fördjupning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullbordad utbildning förväntas deltagaren ha utvecklat kompetens i att stärka, vägleda och hålla utrymme för andra människor och grupper i lärprocesser som frigör förmågan att vara medskapare av en hållbar ekologisk fredskultur. 

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har en spännande mix av kurser som tillsammans skapar en kreativ studiemiljö för vuxna. Vi börjar där du är och bygger på dina förutsättningar och lust att lära. Vi är en interkulturell mötesplats där trygghet och tolerans är ledord, och där människan är i centrum. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Karlskoga folkhögskola
Rektor Lindholms väg 23
691 44 Karlskoga

Telefon: 0586-646 00
E-post: info@karlskogafhs.se
Webbadress: http://www.karlskogafolkhogskola.se/