Allmän kurs på gymnasienivå

Behörighetsgivande kurs Örebro folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år beroende på dina tidigare studieresultat och målsättningen med studierna.
 • Ansök senast:
  15 april
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Här läser du på en liten skola i en lugn studietakt med mycket stöd ifrån både lärare och studiekamrater. 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolans årskurs 9 eller motsvarande. Vi antar genom att väga samman tidigare studieresultat med en intervju som sker på skolan i maj-juni. Se vår hemsida för mer info.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 30 maj 2025

Kostnader: 1000:-/termin för lån av läromedel, skolgemensamma aktiviteter, förmiddagsfika, försäkring, kopiering m.m. Som studerande behöver du ha med egen dator. Se vår hemsida för mer info.

Kontakt: Maria Norberg

Telefon: 070-101 69 81

E-post:
maria.norberg@orebrofolkhogskola.se

Om kursen

Allmän kurs gymnasienivå är för dig som vill genomföra gymnasiala studier för att sedan kunna söka arbete eller studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. Det är ett alternativ till komvux och gymnasiet. Du kan gå ett, två eller tre år, beroende på skolbakgrund och framtidsplaner. Varje kursdeltagare får en individuell studieplan.

På Allmän kurs studerar du tillsammans med andra vuxna i mindre grupper. Du har en mentor som tillsammans med dig ansvarar för dina studier. Din studieinsats på Allmän kurs bedöms inte genom prov. Därför är det viktigt att du är närvarande på lektionerna och deltar aktivt i diskussioner, redovisningar, praktiska övningar och grupparbeten.

Kursens upplägg

Du läser tillsammans med din klass på ett gemensamt schema, måndag till fredag, 9 till 16. Under veckan läser du svenska, engelska, matematik och tema. Temat är en stor del av veckans arbete och det är där du läser ämnena samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia. Det tematiska arbetssättet väver samman ämnena till en helhet för att visa hur de hänger samman med varandra och den värld vi lever i.

På Allmän kurs får du också tid för att prova på olika intresseområden såsom bollsport, friluftsliv, filmkunskap, kreativt skapande, sång, hejarklack, matlagning, yoga och liknande. Dessutom anordnar vi gemenskapsdagar, friluftsdagar och olika kulturella aktiviteter som är till för alla på skolan och som syftar till gemenskap och glädje.

En viktig del av tiden på Allmän kurs är att få utveckla förmågor du behöver som människa och som studerande.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomgången kurs har du tillägnat dig de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att gå vidare till nästa utbildningsnivå. Du har utvecklat förmågan till självständigt lärande. Dessutom har du utvecklat kunskaper, färdigheter och förmågor för framtida yrkesroller men också för att kunna vara delaktighet i samhället och ha makt över ditt eget liv. 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.orebrofolkhogskola.se/allman-kurs

Fler kurser inom: Allmän kurs Gymnasienivå

Örebro folkhögskola

Vi utgår från en helhetssyn på människan. Vi bejakar mångfalden och verkar för allas delaktighet. Du ska få tillfälle att växa, mogna och få utrymme för funderingar över livet. Vi vill tillsammans skapa ett varmt och öppet studieklimat, där du har rätt att vara sedd och hörd, respekterad och involverad.

Läs mer om skolan

Postadress:
Örebro folkhögskola
Poesigatan 20 C
703 71 Örebro

Telefon: 019-20 89 70
E-post: info@orebrofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.orebrofolkhogskola.se/

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln