Albins folkhögskola

Albins folkhögskola har funnits sedan 1997 och uppstod ur den fackliga kursverksamhet som bedrevs på Örenäs slott. 2007 bytte vi namn från Örenäs folkhögskola till Albins folkhögskola. Vi arbetar med folkbildning genom våra fyra verksamhetsområden Allmän kurs, Rörelseutbildningar, Instegsutbildningar samt Socialpedagogutbildningen.

Albins folkhögskola

Allmän kurs huvudsakliga syfte är att kunna erbjuda deltagare en möjlighet att läsa in de kurser som saknas från tidigare skolgång för att kunna uppnå grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola.

På Socialpedagogutbildningen utbildar vi personer som kan ta anställning inom t.ex skola, HVB-hem eller socialtjänst. Utbildningen är på 2 år (4 terminer) och genomförs på "helfart" och på plats.

På Rörelseutbildningar genomförs kurser primärt i samverkan med våra medlemsorganisationer där vi fokuserar på att stärka deltagarnas organisations- och ledarskapsförmågor samt pedagogiska metoder. Vi genomför kvalificerade arbetsmiljökurser för hela arbetsmarknaden.

Instegsutbildningar skapar en effektiv och över tid hållbar kompetenshöjande insats för deltagarna vilken underlättar ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och tydligare utbildningsfokus vilket stärker integrationen samt ger ett självförtroende och högre självkänsla.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hiss finns. Toalett anpassad för funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona

Telefon: 0418-146 90

E-post:
info@albins.nu

Webbadress:
www.albins.nu

Huvudman:
14 organisationer med anknytning till fackföreningsrörelsen
http://www.albins.nu/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: