Albins folkhögskola

Albins folkhögskola har funnits sedan 1997 och uppstod ur den fackliga kursverksamhet som bedrevs på Örenäs slott. 2007 bytte vi namn från Örenäs folkhögskola till Albins folkhögskola. Vi har sedan 2012 nya, mer ändamålsenliga lokaler i centrum av Landskrona. Vårt största verksamhetsområde är Allmän kurs, med cirka 80 deltagare som läser på högstadie- eller gymnasienivå.
Andra utbildningar som finns här hos oss är Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), Socialpedagog yrkesutbildning, Fackliga kurser, Arbetsmiljöutbildningar, Etableringskurser för nyanlända, Svenska från dag ett samt Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA).

Albins folkhögskola

Allmän kurs med samhällsprofil bedrivs på gymnasienivå, med möjlighet att läsa in engelska-, svenska-, samhäll- och mattegrund. Den här kursen är ett alternativ till ungdomsgymnasiet och komvux om du är över 18 år.

Socialpedagog tvåårig yrkesutbildning det är en processinriktad utbildning, vilket innebär att kunna koppla samman teori, praktik och erfarenhet. Till att efter två år vara färdigutbildad Socialpedagog

Fackliga kortkurser bedrivs på olika platser i regionen enligt beställarens önskemål. 

Arbetsmiljöutbildningar bedrivs som kortkurser som uppdragsutbildningar mot företag och organisationer.

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) har kontinuerlig antagning.

Etableringskursen har kontinuerlig antagning.

TIA har kontinuerlig antagning och är finansierat av Länsstyrelsen Skåne.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hiss finns. Toalett anpassad för funktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona

Telefon: 0418-146 90

E-post:
info@albins.nu

Webbadress:
www.albins.nu

Huvudman:
Regionala LO-förbund i Skåne samt LO/ABF-distriktet.
http://www.albins.nu/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: