Grafisk design och illustration -Fördjupningsår

Ansökan stängd
Skola:
Fridhems folkhögskola
Plats:
Svalöv - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprov, portfolio samt presentationsfilm.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Materialkostnad 3500 kr/term. Övriga kostnader 1350 kr/termin. Där ingår: 100 svartvita kopior och 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, mat på av skolan arrangerade middagar, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Kontakt: Alaya Vindelman, Peter Jonasson

Telefon: 0418-44 60 00

E-post:
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Under sommaren är ansökan öppen för vårt fördjupningsår i grafisk design och illustration. Du som gått år ett på Fridhem innan eller har liknande utbildning/erfarenhet är välkommen att söka! 

Fördjupningsåret i Grafisk design och illustration är en 1-årig heltidsutbildning där du driver egna längre projekt och utveckla din kreativitet och ditt driv. Du kanske vill skapa ett eget typsnitt, illustrera en barnbok eller formge en serie affischer? Du får tid och handledning för att starta din karriär som frilansande designer eller söka till högre utbildningar.

För att söka till Fördjupningsåret behöver du ha en del förkunskaper. För att bli antagen ska du antingen ha läst Fridhems folkhögskolas grundutbildning i Grafisk design och illustration eller på annat sätt ha tillskansat dig likande erfarenheter. Du behöver alltså ha vissa ämnesspecifika kunskaper inom området du ska fördjupa dig i samt vara självgående och motiverad med ett brinnande intresse för form, design och skapande.

Utbildningen drivs till stor del i projektform där du undersökande och lekfullt får utveckla din kreativitet och hantverksskicklighet. Du utmanas att tänja på gränser och att hitta nya vägar för ditt skapande. Genom att arbeta projektbaserat lär du dig att bearbeta och utveckla dina idéer, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat. På så sätt utvecklas du också i att ta ansvar och sätta upp egna ramar för ditt skapande. Du tränas i att kommunicera det du gör och att analytiskt sätta det i ett större perspektiv.

Utöver att det kommer vara ett utvecklande, lärorikt och roligt år med likasinnade, så ger fördjupningsåret dig en stabil grund för att studera vidare på högskolenivå, arbeta inom branschen och få ett större självförtroende som kreatör.

Upplägg för året

-Kreativitet och inspirations block - Året börjar med kortare uppgifter som varvas med föreläsningar, workshops och gästlärare för att sätta igång din kreativitet. Här finns även utrymme för egna mindre projekt.

-Höstprojektet - Efter höstlovet påbörjas ett självvalt längre projekt som löper fram till jul.

-Långaprojektet - Hela vårterminen arbetar du med ett långt projekt som mynnar ut i en stor utställning tillsammans med din klass. Under våren finns även möjlighet till praktik samt att söka till skolor. I slutet av våren reser vi även på en längre studieresa ihop.

Med stöd av lärare och övriga deltagare får du handledning och feedback på det du gör under hela året. Gemensamma föreläsningar, studiebesök och workshops finns utspridda under året, för att fördjupa och bredda dina kunskaper inom grafisk design. Vid flera tillfällen kommer gästföreläsare in och ger andra perspektiv och nya infallsvinklar. Under året har du även möjlighet att göra praktik och söka till högre utbildningar. Du har under hela året mycket tid för eget arbete så det är viktigt att du är självgående, driven och motiverad. Vissa studiebesök och föreläsningar görs ihop med skolans grundutbildning i grafisk design och illustration och vi arbetar aktivt för att få de båda klasserna att skapa en stark sammanhållning.

Praktisk information

Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram (standard i branschen), skrivare, teknisk utrustning och konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Utbildningen är en heltidsutbildning på plats och undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Fördjupningsåret har plats för 11 deltagare.

På skolan finns boendemöjlighet på vårt internat med såväl enkel- som dubbelrum.

Ansökan

Öppen för ansökningar under sommaren fram till 21 augusti.

Som extern sökande behöver du skicka in arbetsprov, portfolio samt presentationsvideo. Läs mer om ansökan på skolans hemsida. https://fridhemsfolkhogskola.se/vara-utbildningar/kulturkurserprofilkurser/fridhem-grafisk/

Även du som går, eller har gått Grafisk design och illustration 1 år på Fridhem behöver söka till Fördjupningsåret p.g.a. begränsade platser. Har man gått 1 år räcker det dock att ansöka med ett motivationsbrev där man beskriver varför man vill gå fördjupningsåret och vad man önskar få ut av året.

Kriterier

För att bli antagen till fördjupningsåret behöver du antingen ha gått vår 1 åriga grundkurs i Grafisk design och illustration eller ha en likvärdig erfarenhet. Du behöver tydligt redovisa för vad denna erfarenhet består i. Har du gått tidigare utbildningar, kurser eller har arbetslivserfarenhet? Är du van att uttrycka dig inom fler kreativa fält än grafisk design?

Du behöver ha en grundläggande vana av Adobes designprogram Photoshop, In Design och Illustrator. Detta kan till viss del komplementeras med andra designprogram (redovisa tydligt i ansökan vilken programvana du har.)

De som redan läst Grafisk design och illustration vid Fridhems folkhögskola har generellt förtur till de platser som finns vid Fördjupningsåret. Detta gör att antalet sökbara platser varierar från år till år för externa sökanden. Totalt finns det 11 platser.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet med utbildningen är att du ska ha hittat och fördjupat dina intresseområden, utvecklat din stil och byggt en portfolio du kan använda för att ta dig vidare i den riktning du vill. Du ska ha fått ett självförtroende i det du gör och en konstnärlig och teknisk trygghet. Utbildning ska se till att du har kunskap nog att börja arbeta eller ta dig vidare till högre studier.

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Fridhems folkhögskola

Välkommen till Fridhems folkhögskola i Svalöv, en av landets äldsta folkhögskolor! Här studerar ca 250 deltagare varav 190 bor på skolans internat. Skolan är politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende vilket innebär att skolan står fri att forma verksamheten utan inblandning av externa intressenter. Kultur och kreativitet är perspektiv som genomsyrar verksamheten vilket märks på hela skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Besöksadress: Rönnebergsvägen 10

Telefon: 0418-44 60 00
E-post: info@fridhemsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.fridhemsfolkhogskola.se/