• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  13 mars 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Fridhems Musiklabb

Skriver du egen musik?

Spelar du din musik live?

Vill du utveckla din musikaliska identitet tillsammans med likasinnade?

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Inträdesprov 27-28 april 2023

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Materialkostnad 3500 kr/termin, Övriga kostnader 1100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter, 100 utskrifter, gemensamma måltider under startveckan, mat på av skolan arrangerade middagar, avslutningslunchen och för- och eftermiddagskaffe mån-fred.

Kontakt: Emeli Ek

E-post:
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Hårdrock, nutida konstmusik, soul, impro, techno, singer/songwriter, hiphop, experimentell pop m.m … oavsett genre och instrument är du välkommen att söka till Fridhems Musiklabb!

Fridhems Musiklabb är en genrelös, ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik. Utbildningen utgår från att musik är ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former. 

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter. 

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oavsett musikalisk bakgrund är det centrala i utbildningen ditt personliga uttryck och det du vill förmedla med din musik.

Som antagen till Fridhems Musiklabb har du fri tillgång dygnet runt till både lokaler, utrustning och studio. Det musikaliska mötet har mycket fokus, som en väg för att utveckla dig och ditt uttryck i mötet med andra på linjen. Därför sker en del av undervisningen i projekt- eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Samarbeten sker även med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. Flertalet av våra deltagare går vidare till högre studier och yrkesliv.

Om linjen

Huvudsakligt fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition/Låtskrivning

Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi arbetar med olika metoder för att komponera och växlar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman.

Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer, undanröja hinder för vår kreativitet och att komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet.

Scenisk framställning

Vi framför vår musik i skiftande former och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd, trygg och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling.

Eget projekt

Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt. Du väljer själv - så länge det handlar om att skriva egen musik och att framföra det live. Uppföljning och coachning sker kontinuerligt och projektet redovisas under vårterminen.

Entreprenöriella kompetenser

I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art (entrepreneurial learning in arts). I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och få verktyg för att driva sin egen utveckling. Du ges möjlighet att öva på att beskriva dig själv och din musik. Vi går också igenom marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, starta enskild firma, förening etc - nödvändiga och viktiga kunskaper för en frilansande musiker.

Studioteknik

Grundläggande studioteknik, inspelning, mixning m.m. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Generellt

Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops eller masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att ni som deltagare ska träna på att bli er egen coach och driva er egen utveckling.

Höstterminen är mer styrd med fler återkommande lektioner och olika projekt, vårterminen är mer fri med färre återkommande lektioner för att ge mer tid och plats för ditt egna projekt.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Skolans ambition är att ge dig en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Fridhems Musiklabb förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Musiklabb är 1-årig och har plats för 18-20 studerande.

Skolan har internat med enkelrum. Det finns också möjlighet att dela rum.

Du har fri tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio med ProTools, musikdatorer med bl a Logic, Ableton Live, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning dygnet runt.

Inträdesprov

https://fridhemsfolkhogskola.se/vara-utbildningar/kulturkurserprofilkurser/fridhems-musiklabb/

 

 

Fridhems folkhögskola

Välkommen till Fridhems folkhögskola i Svalöv, en av landets äldsta folkhögskolor! Här studerar ca 250 deltagare varav 190 bor på skolans internat. Skolan är politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende vilket innebär att skolan står fri att forma verksamheten utan inblandning av externa intressenter. Kultur och kreativitet är perspektiv som genomsyrar verksamheten vilket märks på hela skolan.

Läs mer om skolan

Postadress:
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv

Besöksadress: Rönnebergsvägen 10

Telefon: 0418-44 60 00
E-post: info@fridhemsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.fridhemsfolkhogskola.se/

Vi lärde oss att ta musikeryrket på största allvar

Det blev intensiva och utmanande år på folkhögskola för Isabel Neib. I dag är hon artist, producent och labelboss. Hon beskriver sin musik som kontrastrik och elektronisk ”happy/sad pop”. Foto: Loella Billner

Läs hela artikeln