Hyllie Park folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola vill ge dig en utbildning som höjer livskvalitén genom teoretiska studier, skapande, mångkulturella möten och gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhället. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där alla är välkomna. Skolan ligger i ett parkliknande område nära Hyllies nya centrum i Malmö. På området finns också förskola, grundskola, äldreboende och kyrka.

Hyllie Park Folkhögskola

Vi erbjuder:

Allmän kurs - grundläggande nivå, gymnasie nivå och Bas. 

Bibelskola WeMission - kombinerar bibelstudier med social och diakonal praktik.

Bibelskola Nära - distansbibelskola med 3 olika inriktningar.
Nya Testamentet, Gamla testamentet och Farsi, Amightar.

Akademi för Ledarskap och Teologi är en fyraårig teologisk ledarutbildning som riktar sig till dig som vill tränas att arbeta som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare.  ALT fyraåriga program är en samverkan mellan nio folkhögskolor och Örebro Teologiska Högskola.

Personlig assistent är en folkhögskolekurs med yrkesinriktning på heltid under ett år. Kursen är på gymnasienivå och du behöver därför vara klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå för att söka till kursen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Hyllie Park folkhögskola
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Telefon: 040-37 59 60

E-post:
folkhogskola@hylliepark.se

Webbadress:
www.hyllieparkfolkhogskola.se

Huvudman:
Evangeliska Frikyrkan.
http://www.efk.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: