Hyllie Park folkhögskola

Hyllie Park vill ge dig en utbildning som höjer livskvalitén genom teoretiska studier, skapande verksamhet, mångkulturella möten och gemensamt sökande kring frågorna om livet, människan och samhället. Dina behov och din utveckling står i centrum. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan baserad på kristen livssyn där alla, oavsett uppfattning, är lika välkomna. Skolan ligger i ett parkliknande område nära Hyllies nya centrum i Malmö. På området finns också förskola, grundskola, äldreboende och kyrka. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hyllie Park Folkhögskola

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Hitta hit

Postadress:
Elinelundsvägen 55 F
216 23 Malmö

Telefon: 040-37 59 60 (syv)

E-post:
folkhogskola@hylliepark.se

Webbadress:
www.hyllieparkfolkhogskola.se