Skola:
Österlens folkhögskola
Plats:
Tomelilla - Skåne län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 9 jan 2023

Kontakt: Robert Dirksen

Telefon: 0417-280 04

E-post:
robert.dirksen@osterlen.fhsk.se

Kurser för dig med autismspektrumtillstånd 

Efter många års erfarenhet har vi funnit ett väl fungerande koncept där vi i harmoni och balans kombinerar gymnasiekursens kärnämnen med lärorika situationer på fritiden. Helheten, att bo på skolans internat under tiden du studerar, i kombination med fritidsämnen, aktiviteter och studiebesök ger många insikter och färdigheter. Detta är en del i processen att växa som människa, något du har chansen att göra på Österlens folkhögskola.

Övergripande Målsättning

 • Att utifrån den enskildes förmåga ge deltagaren möjlighet att genomföra behörighetsgivande studier i gymnasiegemensamma ämnen.
 • Att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap som handlar om det egna boendet.
 • Att ge deltagaren möjlighet att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla och att utveckla sin sociala förmåga.
 • Att ge deltagaren möjlighet att utveckla strategier och självkännedom i sin funktionsnedsättning.

Detta läser du på GAS-kursen

På Allmän kurs-GAS kan du läsa in grundskolans högstadium och även gymnasiet, och få behörighet att söka in på högskola och universitet. Den här kursen är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux.

På Österlens folkhögskola sätter vi in kunskaperna i ett sammanhang. Därför knyter vi samman olika ämnen, och deltagarna från de olika kurserna arbetar ibland tillsammans.

Att studera är att samla kunskap, att känna och att uppleva.
Studierna omfattar 1-4 år på gymnasial nivå, vilket kan ge allmän behörighet till fortsatta studier på universitet/högskola.

Utbildningen förespråkar flexibelt lärande vilket innebär att individuella studieplaner tillämpas och anpassas efter behov.

Vi erbjuder miljöer som skapar förutsättningar för aktivt lärande, anpassad för målgruppens praktiska förutsättningar:

 • Små undervisningsgrupper
 • Sammanhängande skoldag med regelbundna tider
 • Tydligt strukturerade studier
 • God tillgång till pedagogiskt stöd under hela skoldagen
 • God pedagogisk kompetens och goda ämneskunskaper
 • Möjligheter till flexibilitet i utbildningen
 • Kontinuerliga mentorssamtal med syfte att utveckla eleven personligt, socialt och kunskapsmässigt
 • Övning i förmåga till eget ansvarstagande och självständighet

Internat och fritidsverksamhet

På internaten finns det alltid personal i tjänst, även sovande jour. Det finns personal även på helgerna. Internaten är dock stängda under alla lov. Personalen finns alltid till hands som samtalsstöd i olika situationer och för att uppmuntra och stödja vid olika behov. Fritiden är uppdelad i två olika områden.

Aktiv fritid
Ämnet aktiv fritid syftar till att deltagaren får träna upp en medvetenhet kring olika fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies. Att utveckla och tillämpa denna medvetenhet är en del i socialiseringsprocessen gällande att medverka i samhället.

Boendekunskap
Ämnet boendekunskap syftar till att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap gällande det egna boendet. Att utveckla dessa färdigheter med användbar kunskap kring hemmet är en del i självständighetsprocessen och det livslånga lärandet.

Livskunskap
Ämnet livskunskap syftar till att ge deltagaren en god självkännedom med många insikter och färdigheter inom sociala sammanhang men även ge en djupare förståelse i funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd. Att tydliggöra dessa insikter och färdigheter är en del i processen att växa som människa och bli oberoende.

Ansökan
Ansökningsprocessen börjar med ett studiebesök. Därefter ansöker du till en två veckors prova på kurs. Efter prova på perioden kan man söka till kursen. Vänligen kontakta skolan för mer information.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/asperger-ast/

Österlens folkhögskola

För många betyder ett år på folkhögskolan mer än bara ett års studier. Här får du tillfälle att studera de ämnen som intresserar dig mest och lära känna nya människor med vitt skilda erfarenheter. Varje år tar vi emot ca 200 studerande som studerar allt från internationella områden till konst, musik, skrivande, Svenska som andra språk och kärnämnen. Skolan är religiöst och politiskt obunden och tillgänglig för rörelsehindrade.

Läs mer om skolan

Postadress:
Österlens folkhögskola
Box 13
273 21 Tomelilla

Besöksadress: Malmövägen 41

Telefon: 0417-280 00
E-post: kansli@osterlen.fhsk.se
Webbadress: http://www.osterlen.fhsk.se/