• Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  17 apr 2024
 • Kurstyp:
  Profilkurs
För dig som tar ditt skrivande på allvar och vill ge det tid, kraft och inspiration.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Arbetsprover. Max 10 sidor, 1.5 radavstånd. Skickas digitalt, i ansökan, tillsammans med personligt brev.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: För material m.m. utgår en kostnad. För mer information om denna besök skolans hemsida.

Kontakt: Niklas Åkesson

Telefon: 0411-55 89 25

E-post:
niklas.akesson@skurupsfolkhogskola.se

Skrivarlinjen

Sedan starten 1985 har Skurups folkhögskolas Skrivarlinje intagit en framskjuten plats bland Sveriges författarutbildningar.

Årskurs 1

Skrivarlinjens första år syftar till att utveckla och fördjupa kursdeltagarens förhållningssätt till skönlitteraturen och till det egna skrivandet. Detta sker genom textstudier och praktiska övningar i olika litterära genrer, tekniker och strategier. Pedagogiken är i huvudsak processbaserad, med fokus på texten, språket och skrivprocessen.

Utbildningsmoment 1
Textrespons
Responssamtalen är skrivarlinjens hjärta. Varje vecka lämnar studenterna in nyskrivna texter, som sedan läses och diskuteras i mindre grupper tillsammans med handledare. Under årets gång varieras gruppens sammansättning, vilket innebär att man läser och diskuterar texter i olika genrer och med andra riktningar eller litterära förutsättningar än de egna. Syftet med dessa läsarorienterade textsamtal är flera, inte minst att bli en mer lyhörd läsare och att öva upp den litterära känsligheten gentemot den egna texten.


Utbildningsmoment 2 & 3
Litterär Gestaltning och Poetik
Hela klassen samlas ett par dagar varje vecka för litterära studier och gemensamma skrivövningar. Att låta sig inspireras av eller ta spjärn mot redan skrivna texter är ett utomordentligt sätt att öva upp sin litterära förmåga. Vi läser texter av samtida och historiska författare, vi arbetar med litteraturteoretiska och estetiska frågeställningar och vi varvar samtalen med övningar där vi prövar olika motiviska, formella och stilistiska lösningar. Hösten och vintern delas in i två block, prosa respektive poesi. På våren sker fortlöpande fördjupningar i litterära grundfrågor, dessutom tillkommer ett block om att skriva dramatik.

Under årets lopp ägnas också veckor åt ett intensivt workshopsskrivande, åt scen- och uppläsningsteknik och åt det litterära reportaget. Ibland fokuserar vi på filmmanuset eller det essäistiska skrivandet; ibland genomför vi specialveckor som låter skrivandet utgå från musik eller konst. Ett antal författarbesök ordnas under året, för att samtala om deras böcker och synen på skrivandet och litteraturen.


Utbildningsmoment 4
Individuellt Skrivande
Det egna, fria skrivandet är centralt för skrivarlinjen. Vi är noga med att balansera den lektionsbundna verksamheten mot ett skrivande som utgår från studentens egna idéer och projekt. Utmärkande för Skurups skrivarlinje är den individuella handledningen som ingår i kursen. Möjligheten att få lämna in större textmängder och i lugn och ro få sitta med sina texter tillsammans med en handledare öppnar för fördjupade samtal om det egna skrivandet, om dess riktning och syfte.
Utbildningsmoment 5
Skrivandet och Offentlighet
Utbildningsmomentet syftar till att ge studenten kunskap om skrivandets yttre villkor och förutsättningar, inte minst dess ekonomiska. Men också om de vägar och möjligheter som erbjuds författaren och som i förlängningen ska ge studenten ökade möjligheter att fortsätta att utveckla sitt skrivande efter avslutad kurs. Här spelar författarbesöken en stor roll. Att få blicka in i en författares vardag är en ovärderlig erfarenhet. Vi bjuder också in förläggare, föreläser om den litterära branschen och tittar närmare på aktuella litterära debatter.

I mars-april färdigställer klassen en antologi av texter som skrivits under året. Under projektveckorna hjälps klassen åt med urval, redigering, layout och formgivning, liksom med marknadsföring och releasefest när boken kommit från tryckeriet. Efter boksläppet medverkar författarna i uppläsningar i Malmö, Lund och Skurup. Turnéer till Göteborg, Stockholm och Gotland har förekommit på kursdeltagarnas egna initiativ.

Skrivarlinjen innehåller också ett par internatvistelser på Studentgården i Skanör, både som uppladdning och i samband med antologiarbetet. Vi gör också gemensamma resor till Österlen och tar tåget till konstmuseet i Louisiana eller till Köpenhamns konstmuseer.

 

Varmt välkommen att söka till oss!

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.skurupsfolkhogskola.se/Utbildningar/Skrivarlinjen

Skurups folkhögskola

Engagemang, kreativitet och gemenskap genomsyrar skolans utbildningar. Skolan vill med dessa värdeord stärka delaktighet och demokrati, genom att med ett livsvitt lärande inkludera deltagare i samhället samt med bredd och djup ge yrkeskunskap inom journalistik, film, skönlitterärt skrivande och musik. Skolan drivs av en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer om skolan

Postadress:
Skurups folkhögskola
Kyrkogatan 68
274 33 Skurup

Telefon: 0411-558900
E-post: expedition@skurupsfolkhogskola.se
Webbadress: https://www.skurupsfolkhogskola.se/

Det vi lär oss rotar sig djupare än bara i närminnet

Det var en kurs på Kalix folkhögskola som gav Sandra Brunnström modet att våga satsa på en karriär som illustratör. Senare i höst debuterar hon med sin första barnbok.

Läs hela artikeln