Allmän kurs - Förberedande Undersköterska / Vårdbiträde - Malmö

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
S:ta Maria folkhögskola
Plats:
Malmö - Skåne län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: godkänd SFI eller motsvarande svenskkunskaper.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: Skolan tar vid terminsstart ut en terminsavgift på 1000 kr som täcker försäkring, läromedel (lånas ut), kostnader vid studiebesök och vissa utflykter samt kopieringsmaterial

Kontakt: Lars Tengberg

Telefon: 040223113

E-post:
lars.tengberg@sanktamaria.fhsk.se

Kursen är en ettårig utbildning om 40 veckor och bedrivs på heltid.

 

I kursplanen ingår ämnen som socialpedagogik, psykologi, etik och bemötande, friskvård och hygien, vård och omsorg, medicin samt svenska engelska, data och samhällskunskap. Utöver teoretiska ämnesstudier ingår också studiebesök samt arbetsförlagda studier / praktik (APU), vilken max kan uppgå till 30% av kurstiden. De studerande bör även vara förberedda på kvälls- och helgtjänstgöring.

Kursen är studiemedelsberättigande.

Mål med utbildningen är att

  • få goda språkkunskaper för anställning eller vidare studier
  • få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete
  • kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter
  • få kunskap om det samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare
  • ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till äldre människor samt människor med funktionsvariationer
  • bli anställningsbar inom området vård och omsorg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna vara rustade för ett arbete inom vård- och omsorgsbranschen som vårdbiträde och/eller vara studieförberedda för vidare studier till undersköterska.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://sanktamaria.fhsk.se/allman-kurs/forberedande-underskoterska-vardbitrade/

Det är så viktigt att få fortsätta lära

Carl-Johan Råberg från Lindesberg blir rörd till tårar när han minns sin tid på Kävesta folkhögskola 1967–1969. Över 50 år och ett långt yrkesliv senare är han tillbaka på en folkhögskola för att läsa en sommarkurs i träslöjd.

Läs hela artikeln

S:ta Maria folkhögskola

S:ta Maria är en liten skola med familjär känsla. Skolan är en mötesplats för människor från hela världen, en stimulerande miljö som är öppen och demokratisk och kännetecknas av en katolsk människosyn. Som studerande på skolan får du lära dig mer om dina egna och omvärldens villkor och du får öva dig i kreativt och kritiskt tänkande. 

Läs mer om skolan

Postadress:
S:ta Maria folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

Besöksadress: Adlerfelts väg 4M (Rosengårds Centrum)

Telefon: 040-22 31 13 (exp) 040-22 31 14 (rektor)
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se
Webbadress: http://www.sanktamaria.fhsk.se/