Allmän kurs Dyslexi - Läs och Skriv

Behörighetsgivande kurs Sundsgårdens folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  31 maj
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Det här är linjen för dig med diagnosen dyslexi och/eller dyskalkyli eller som har svårigheter att läsa och skriva.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Du ska ha uppnått godkänt resultat i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Efter ansökan kan du bli kallad till intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kontakt: Mona Persson

Telefon: 042-19 38 04

E-post:
mona.persson@sundsgarden.se

Du får möjlighet att klara av de ämnen som ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Kunnig personal och tillgång till anpassade programvaror och lärverktyg ökar din kompetens inom läs- och skrivområdet.

Kursinnehåll
Denna kurs riktar sig till dig som har dokumenterad dyslexi eller som har svårt med läsning och skrivning. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Kursen erbjuder också möjlighet till högskoleförberedande inriktning. Du tränar din språkliga medvetenhet genom ämnen såsom uppsatsskrivning, studieteknik samt digitala lärverktyg.

Studierna sker på motsvarande gymnasienivå där det livslånga lärandet sätts i fokus. I kursens innehåll ingår också en del mindre tema och projekt. Då bryter vi upp ordinarie schema för att arbeta med fördjupning inom olika ämnen. Du erbjuds en individuell studieplan och kompensatoriska hjälpmedel. Studierna bedrivs på heltid och du förväntas vara delaktig i samtliga ämnen.


Mål
Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Det kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du vinner språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier förbättras samt kunskap om vilka tekniska lärvertyg just du kan dra nytta av.

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. Sundsgårdens folkhögskola är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Vi vill att du ska känna sammanhang och arbetar för att du ska lära känna dig själv och utvecklas i mötet med andra. Undervisningen utgår från dina och klassens behov, förkunskaper och erfarenheter. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage Norrström, 22 år, går sitt tredje år på Allmän kurs på Region Uppsala folkhögskola. Men det var inte alls självklart att hon skulle söka sig till folkhögskolan. – I början satt jag ensam i ett grupprum under lunchen för jag vågade inte vara bland människor. Nu kan jag liksom stå och prata inför hela skolan. Alla stöttar varandra vilket jag tycker är jättehärligt.

Läs hela artikeln