Skola:
Sundsgårdens folkhögskola
Plats:
Rydebäck - Skåne län
Längd:
1-2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: • Du är minst 18 år • Du har dokumenterad dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och/eller dyskalkyli • Du har uppnått minst godkänt i svenska, engelska och matematik på grundskolenivå och gjort en komplett ansökan på Schoolsoft • Genomförd intervju

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kontakt: Mona Persson

Telefon: 042-19 38 04

E-post:
mona.persson@sundsgarden.se

Kursen vänder sig till dig som har dyslexi och som upplever att du har svårt att läsa, skriva och/eller räkna. Kanske har du också en NPF-diagnos som gör att du behöver studera i en egen takt.

Här får du chansen att utifrån dina egna behov klara de ämnen som ger behörighet att studera vidare på högskola eller yrkeshögskola. Vi erbjuder kunnig personal, tillgång till anpassade programvaror, lärverktyg och läromedel. 

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till dig som har dokumenterad dyslexi, eller som upplever att du har svårt att läsa, skriva och/eller räkna. Kanske har du också ADHD eller ADD. På utbildningen läser du gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du tränar upp din språkliga medvetenhet och kommunikationsförmåga. Du har också möjlighet att förberedas inför högre studier. Du utvecklar din språkliga medvetenhet genom förstärkt svenska, digitala lärverktyg, samt insikt och kunskap om dyslexi, läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli. 

Studierna ger gymnasiekompetens för fortsatta studier eller yrkesutbildning. I kursens innehåll ingår också mindre tema och projekt. Du erbjuds en individuell studieplan och kompensatoriska hjälpmedel. Studierna bedrivs på heltid och du förväntas vara delaktig i samtliga ämnen.

Mål

Målen för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Det kan innebära att uppnå grundläggande behörighet och/eller komplettera för bristfällig skolgång. Du vinner språklig medvetenhet och kommunikationsförmåga. Dina kunskaper om läs- och skrivstrategier förbättras samt kunskap om vilka digitala lärverktyg just du kan dra nytta av.

Behörighet och studieomdöme

Behörighet och studieomdöme 
Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Intyg med studieomdöme och intyg om särskild behörighet i gymnasiegemensamma ämnen ges efter motsvarande ett läsår eller kalenderår. Det är din studiebakgrund som avgör om du är eller hur du blir behörig till högre studier.

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/