Allmän kurs - AST

Ansökan stängd
Skola:
Sundsgårdens folkhögskola
Plats:
Rydebäck - Skåne län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du är 18 år eller äldre. Du har varit på ett studiebesök med intervju. Du har deltagit på Prova-på-kurs (läs mer om detta på Sundsgårdens hemsida). Du har godkänt i svenska och engelska från åk 9.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kontakt: Petra Nielsen

Telefon: 042-19 38 87

E-post:
petra.nielsen@sundsgarden.se

Allmän kurs AST vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrat och är klar med dina grundskolestudier.

Kursen ger dig nya möjligheter att nå dina mål. Du som är motiverad att studera får en möjlighet att fullfölja studier på motsvarande gymnasienivå. Du får samtidigt insikt och kunskap om din diagnos. Målet är också att öka din självkännedom och ge dig strategier för ett fungerande vardagsliv.

Kursinnehåll

Här får du dels studera gymnasiegemensamma ämnen, för att kunna nå grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier, och dels läser du våra olika profilämnen. Studier på Allmän kurs AST ger därför också kunskaper om autismspektrumdiagnoser, träning av din kommunikativa förmåga samt möjlighet att stärka din medvetenhet, självkännedom och självkänsla. Vi arbetar med individuell kartläggning och visuell pedagogik.

Klassen har plats för 20 studerande. Undervisning sker ofta i halvklass. Varje studerande får en mentor för samtal och uppföljning. Skoldagen är sammanhängande, studierna strukturerade och det finns god tillgång till pedagogiskt stöd.

Mål

Kursens mål är att ge dig förutsättningar att nå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola och/eller komplettera tidigare gymnasieutbildning. Dina studiemål för kursen är individuella och fastställs vid kursens start. Utöver studiemål är målet att du får en beredskap att möta nya miljöer och aktiviteter, möta människor med andra livserfarenheter än dina egna, ge strategier för vardagslivet och utökad självkännedom.

 

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage, 22, har läst Allmän kurs för att få behörighet att plugga vidare till lärare. Men det var inte alls självklart att hon skulle våga söka sig till folkhögskolan.

Läs hela artikeln

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/