Skola:
Sundsgårdens folkhögskola
Plats:
Rydebäck - Skåne län
Längd:
1-2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. När du har ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper och får reda på dina mål med att gå kursen. Du får visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 8 jan 2024 - 7 jun 2024

Kostnader: Se Sundsgårdens hemsida för aktuella kostnader.

Kursen hjälper dig att komma igång med studierna igen och få behörighet för att kunna läsa vidare på motsvarande gymnasienivå.

Du studerar i en trygg miljö där vi arbetar både enskilt och i grupp. Vi arbetar även tematiskt, med flera ämnen tillsammans. Du kommer att delta i temadagar och gemensamma samlingar tillsammans med de andra deltagarna på skolan.

Mål och behörighet
Målet är att du ska få de kunskaper och färdigheter du behöver för att studera vidare på gymnasienivå. När du blivit godkänd i de behörighetsgivande ämnena får du ett intyg och ett omdöme som du använder för att söka vidare till studier på motsvarande gymnasienivå

Antagningsvillkor
Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Kursen är för dig som vill komplettera dina behörigheter på grundskolenivå. När du har ansökt blir du kallad till en intervju där vi kartlägger dina förkunskaper och får reda på dina mål med att gå kursen. Därefter gör vi bedömningen om detta är rätt kurs för dig. Du får visst pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

För vem?
•    För dig som behöver/vill ha motsvarande grundskolekompetens.
•    För dig som har minst godkänd SFI C, eller motsvarande.
•    För dig som vill bli bättre på att studera och öka dina chanser att få jobb.
•    För dig som vill studera på heltid och lära känna nya vänner i en fantastisk miljö.

Ämnen du läser
•    Svenska/ Svenska som andraspråk, SVA Grund.
•    Engelska
•    Matematik
•    Samhällskunskap - kunskap om omvärlden, arbetsmarknaden, privatekonomi mm.

I kursen ingår också:
Studieteknik, digital kompetens, skapande aktiviteter, hälsofrämjande aktiviteter, tematiskt arbete och mycket mer.

Sundsgårdens folkhögskola

Det är din tid nu. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Sundsgårdens folkhögskola
Örbyvägen 10
257 30 Rydebäck

Telefon: 042-19 38 00
E-post: info@sundsgarden.se
Webbadress: https://sundsgarden.se/