Samhällsentreprenör: fördjupning (distans)

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Glokala folkhögskolan
Plats:
Malmö - Skåne län
Längd:
1 år
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Via intervju. Tillgång till dator och internet.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 2 sep 2024 - 5 jun 2025

Träffar:
3 frivilliga träffar
3 frivilliga nätträffar

Kostnader: Vid kursträffar i Malmö står du själv för resa och boende. För längre resor med kollektivtrafik utgår ersättning upp till 750kr/träff. Kursens studiematerial tillgängliggörs digitalt och utan kostnad. Eventuellt fördjupningsmaterial bekostas av dig själv.

Kontakt: August Nilsson

Telefon: 073-698 25 57

E-post:
august@glokala.se

Samhällsentreprenör fördjupning är en distanskurs för dig som vill utveckla projekt och verksamheter för samhällsförändring, och som har med dig förkunskaper eller tidigare erfarenheter.

Visionen och syftet med kursen

Kursen ska fungera som en plattform för utveckling av idéer och initiativ, där du med fördel har ett eget projekt, en verksamhet eller en idé som du vill arbeta fokuserat med under året. I distanskursen Samhällsentreprenör (första året – ges parallellt på Glokala folkhögskolan) utforskas begrepp, perspektiv, praktiska kompetenser och olika exempel på samhällsentreprenörskap. I fördjupningskursen är tanken att kunna utforska frågor och områden som är aktuella och angelägna för dig. Du är välkommen att söka till fördjupningskursen direkt även om du inte har läst ”första året” Samhällsentreprenör, men har med dig förkunskaper eller tidigare erfarenheter av att vara engagerad i initiativ.

Samhällsentreprenörskap och social innovation diskuteras återkommande i samhällsdebatten, och politiken för att stödja området utvecklas. I kursen följer vi den aktuella debatten och relaterar den till våra egna erfarenheter. Vi undersöker också hur olika typer av initiativ kan bidra i omställningen till ett mer hållbart och blomstrande samhälle, inom ramen för planetens begränsade resurser. Kursen bygger på ett aktivt deltagande i planeringen av innehåll och form, för att anpassas efter dina och gruppens behov. Du kan med fördel kombinera kursen med andra studier, jobb eller engagemang.

Kursens innehåll och form

För att skapa bra deltagande former i kursen och hitta relevanta ämnen att jobba kring är deltagande i planeringen en viktig förutsättning. Samtidigt behöver vi för att komma igång en ram att starta utifrån, därför har vi delat in året i några övergripande teman. Under varje modul genomförs en eller flera individuella uppgifter som stödjer lärandet genom att knyta an till modulens teman och den egna utvecklingen av ett projekt eller initiativ.

Mitt sammanhang. Detta tema ger utrymme för att studera det sammanhang som du befinner dig i och det verksamhetsområde eller tema du jobbar med. Vi ställer det även i relation till samhällsutvecklingen i Sverige och i världen. Hur vill du organisera ditt initiativ och hur gör liknande verksamheter? Vilket nätverk har du tillgång till och kan du utöka det? Vi kommer också att ge tid för fördjupning i den tematik som rör just ditt initiativ!

Ekonomi. Ekonomin är för många av oss en stötesten, men resurser behövs för att genomföra alla idéer. I detta tema tar vi upp de delar som är relevanta för oss när det gäller resurser och finansiering. Vi kommer att undersöka finansieringsmöjligheter och även arbeta med den egna budgeten eller verksamhetsmodellen.

Inre liv. Temat rymmer aspekter som rör det egna sättet att organisera sig i vardagen och ens personliga samhällsentreprenörskap. Hur hitta struktur och balans i det egna arbetet?

Teori U – en teori, en metod och ett ramverk för att skapa och förstå hållbart förändringsarbete. Under den här delen av kursen introduceras Teori U och vi prövar några arbetssätt inom denna metodik.

Nå ut. Varje god idé behöver en bra berättelse. Här arbetar vi med hitta en kommunikation som når fram. Storytelling och praktiska strategier för sociala medier är några av de delar vi undersöker.

Framtid. I det här temat arbetar vi med hur ditt initiativ ska utvecklas vidare. Vi blickar framåt och utåt för att se bredare sammanhang för vårt skapande och engagemang.

I början av kursen bearbetar vi vilka frågor och fokus som vi vill utforska under året. Vi tar också ställning till hur formerna ska se ut för kommunikation och interaktion. Vi utgår från en plattform online, som bygger vidare på tidigare års kurser, och har möjlighet att använda Zoom som verktyg för videosamtal. Titta gärna in på tidigare års kursplattform om du är nyfiken: https://samhallsentreprenor.glokala.net/fordjupning/publikt/

Studierna kring de fokus vi väljer att jobba med kan utformas bland annat genom studiebesök, intervjuer och analys av verksamheter. Det kan också ske genom studier av aktuell litteratur, med kortare föreläsningar i ljud- eller videoformat, och gemensamma samtal online. Individuella reflektioner och andra individuella inlämningsuppgifter skapar också struktur, med möjlighet till inbördes feedback.

Under höstterminen finns ett mindre praktikmoment inlagt på förslag. Syftet är att lära känna en verksamhet eller en person som du är nyfiken på och vill lära av.

Personlig coaching genom direkta samtal är ett kontinuerligt moment i kursen, där du får stöd i din process i dialog med någon av kursens pedagoger.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursens övergripande mål är att deltagare efter kursen har fördjupat sin handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, och har utvecklat sin förmåga att reflektera i rollen som samhällsentreprenör. Det handlar sammantaget om att kunna se möjligheter och ha förmågan att bryta ner förverkligandet av initiativ i genomförbara steg, för att skapa förändring.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.glokala.se/vara-kurser/samhallsentreprenor-fordjupning-distans/

Jag drömmer om att göra skillnad

Markus tycker att det behövs fler vuxna som kan hjälpa unga till en meningsfull fritid. Och han vet redan vad han själv vill göra efter fritidsledarutbildningen.

Läs hela artikeln

Glokala folkhögskolan

Mitt i Malmö ligger Glokala Folkhögskolan, en skola full av värme och gemenskap. Här får du allt du behöver för att kunna ta nästa steg i livet. Glokala Folkhögskolans blandade kursutbud kännetecknas av folkbildning, kreativitet och samhällsengagemang. Vi tänker globalt och agerar lokalt. Välkommen till Glokala!

Läs mer om skolan

Postadress:
Glokala folkhögskolan
Lantmannagatan 34
214 48 Malmö

Telefon: 040-88 225 (mån–fre 10–12)
E-post: info@glokala.se
Webbadress: https://glokala.se/