Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om till exempel kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi och boende. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Holma folkhögskola kombinerar praktik och teori

Huvudman för Holma folkhögskola är en ideell förening, bestående av åtta medlemsorganisationer. Organisationerna är Förbundet organisk-biologisk odling, Framtiden i Våra Händer, Biodynamiska Föreningen, Permakultur i Sverige, Skånes Kärngårdsförening, Skogsträdgårdens Vänner, Omställningsnätverket och Sambruket i Sösdalabygden.

Tillsammans bär dessa på stor mångfald av erfarenhet och kunskap när det gäller frågor som rör hållbar samhällsutveckling i teori och praktik. Ambitionen är att utifrån dessa kunskaper och erfarenheter sprida förståelse för hur enskilda individer, grupper och organisationer kan verka för att främja lokal utveckling och stärka samhällets strävan efter hållbarhet.

Hitta hit

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57

E-post:
info@holmafolkhogskola.se

Webbadress:
www.holmafolkhogskola.se

Huvudman:
Föreningen Holma folkhögskola i Skåne
http://www.holmafolkhogskola.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Nyheter från Holma folkhögskola