Permakultur PDC – distans

Ansökan stängd
Skola:
Holma folkhögskola
Plats:
Höör - Skåne län
Längd:
< 1 år
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Vi kommer att prioritera bland de som har relevanta erfarenheter och intresse av att utveckla permakulturkunskaper i praktiken. Intervjuer kan förekomma under antagningsprocessen.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 11 mar 2024 - 27 okt 2024

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Kostnader: Resekostnader och kurslitteratur bekostas av kursdeltagarna själva.

Kontakt: Andreas Jonsson

E-post:
andreas.jonsson@holmafolkhogskola.se

Certifieringskurs i Permakulturdesign (PDC), enligt internationell standard. I denna kursen får du arbeta dig igenom en hel process i permakulturdesign.

Kursbeskrivning

Detta är Holmas Certifieringskurs i Permakulturdesign (PDC), enligt internationell standard. I denna kursen får du arbeta dig igenom en hel process i permakulturdesign. Du får under tiden ta del av verktyg och tankesätt, och det övergripande målet är att rusta dig i utvecklingen av framtida hållbara livsmiljöer och samarbeten. Kursen kommer att genomföras med fokus på gruppdesigner.

 

Permakultur PDC är en distanskurs med många gemensamma träffar och eget arbete när deltagarna möts i arbetsgrupper. Det är en distanskurs med mycket mötestid! Det innebär att tid krävs för grupparbeten mellan kursens fasta möteshelger. Se därför till att planera gott om tid för detta.

 

Vad är permakultur?

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar, som vi behöver i en osäker framtid. Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på sina resurser, arter utrotas, och ekosystemen förstörs i ett rasande tempo. Våra mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas som en följd av detta. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta för att

 • värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer

 • skapa ett värdigt liv för alla människor

 • se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktat på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser, och vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.

 

Kursinnehåll

 • Permakulturens etik och principer

 • Grundläggande begrepp och verktyg

 • Att läsa landskap och mönster

 • Odling: jorden, näringsämnenas kretslopp, växtsystem, mikroklimat, träd

 • Djuren i permakultur

 • Kretsloppsboendets funktioner: kretsloppshuset, uthålliga energisystem, ekobygg

 • Klimat och energi, energiströmmar, trädens energiutväxling med omgivningen

 • Vatten: kretslopp, vatten i landskapet, spillvattenrening

 • Regenerativa ekonomier

 • Avfallshantering, återanvändning

 • Hållbar organisering och beslutsprocesser

 • Social permakultur

 • Bioregion, kopplingar mellan stad och land

Kursen består av tre delar:

 1. Designarbeten i grupp. Vi arbetar i mindre designgrupper med olika konkreta områden. Designprocessen planeras av respektive grupp och en hel del träffar sker mellan de fasta mötestillfällena. Under en av de sista träffarna sker slutredovisningen av gruppernas olika designer.

 2. Teoretiska studier på egen hand och i mindre grupper mellan träffarna och föreläsningar, övningar och diskussioner på de gemensamma träffarna.

 3. Digital aktivitet. Arbetsuppgifter och material kräver tillgång till internet, dator och arbete i Google Drive. Vi kommer att använda oss av digitala verktyg för kommunikation.

Plats för kursen

Kursen hålls på olika ställen i Skåne (Bl a Lund, Höör och Vånga). Du behöver kunna resa mellan dessa platser. Under kurstillfällen så kommer vi också att sova över på olika platser, och vi reser tillsammans under septemberhelgen. 

 

Kurstider

Kursen startar med ett digitalt uppstartsmöte och ett utskick av distansuppgifter 11/3 2024 och slutar den 27/10 2024. Hela gruppen träffas under fem intensiva helger, från torsdag eller fredag förmiddag – söndag ca. kl.18.00. Så totalt fem fasta tillfällen på på mellan 3-4 dagar. Helgträffarna är 4/4 - 7/4, 23/5 - 26/5, 22/8 - 25/8, 27/9 - 29/9 och 25/10 - 27/10 . Under de gemensamma träffarna kommer vi att vara på flera olika platser i Skåne, och det är vanligt att vi sover över på plats. Förutom de gemensamma helgträffarna kommer alla deltagare att träffas både digitalt och fysiskt, för att genomföra sina designarbeten. Det innebär att kursen faktiskt är en av de mest omfattande PDC-utbildningarna som finns idag.

 

Kursens omfattning

Kursen hålls på 50 %. Det är vanligt att även personer som lönearbetar kan genomföra kursen. Distansstudier i permakultur innebär mycket egenansvar och intensivt grupparbete, mellan kursträffarna. Detta sker både digitalt och genom fysiska träffar på de olika designplatserna. Tänk på att planera tid för detta!

 

Kurslitteraturen: Är till stora delar på engelska; “The Earth Care Manual” av Patrick Whitefield, “Permaculture design – a step by step guide” av Aranya, övrigt material tillhandahålls

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Med hjälp av de verktyg du får på kursen, ska du själv kunna påbörja och genomföra en permakulturdesign. Hela processen – från målformulering, observationer och analys till ett färdigt förslag. Du får också förståelse för hur ekosystemen runt oss fungerar, och kännedom om hur permakulturens olika begrepp och principer hänger ihop, och hur du kan använda detta för att skapa hållbara livsmiljöer.

När andra gör något för klimatet är det enklare att göra något själv

Stefano Tonelli, 20 år, läser Hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hans engagemang för klimat- och miljöfrågor väcktes som tonåring i Italien och nu har han hittat hem i skolans lokaler i Skärholmen i Stockholm. – På vår utbildning får vi se flera exempel på hur andra gör för att vara mer klimatsmarta och då får man också mycket inspiration.

Läs hela artikeln

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Vi är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om till exempel kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi och boende. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Holma folkhögskola
Holma 135
243 93 Höör

Telefon: 076 009 38 57
E-post: info@holmafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.holmafolkhogskola.se/