Nyköpings folkhögskola

Skolan ligger i centrala Nyköping, mitt i en spännande historisk miljö. Vi är en mötesplats för människor och kultur, där det praktiska och teoretiska förenas. 

Nyköpings folkhögskola

Pedagogiken bygger på samtal, diskussioner och eget skapande, där alla förväntas bidra med sina erfarenheter och samtidigt lära sig mängder av nya saker. Målet är framför allt att utvecklas personligt och få bättre självförtroende, men många vill också skaffa sig behörighet till vidare studier.

Nyköpings folkhögskola är dagfolkhögskola med plats för ca 200 elever. De flesta lokalerna är tillgängliga för rörelsehindrade och hörselhjälpmedel finns.

Vi har en stor allmän kurs och profilerar oss genom kurser om samhälle, miljö, hantverk och musik.

Skolan har också kurser som finansieras på andra sätt än genom statsbidrag. Läs mer om detta på skolans egen hemsida.

Se vår informationsfilm om skolan:

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De flesta lokalerna är tillgängliga för personer med rörelsenedsättning genom hiss och ramper. Hjälpmedel för personer med hörselnedsättning finns också.

Hitta hit

Postadress:
Nyköpings folkhögskola
Östra Trädgårdsgatan 3
611 34 Nyköping

Telefon: 0155-29 20 80
Fax: 0155-29 20 90

E-post:
info@nykoping.fhsk.se

Webbadress:
www.nykoping.fhsk.se

Huvudman:
Föreningen Nyköpings Folkhögskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Nyköpings folkhögskola