Lärarassistent

Ansökan stängd
Skola:
Nyköpings folkhögskola
Plats:
Nyköping - Södermanlands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Bifoga utdrag ur belastningsregistret. Intervju.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2023 - 31 maj 2024

Kostnader: 600 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.

Kontakt: Mia Rolandsdotter

Telefon: 0155-29 20 80

E-post:
mia@nykoping.fhsk.se

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn och ungdomar, vara delaktig i att skapa en trygg och stabil miljö och att skapa goda förutsättningar för alla att lyckas i studierna.

Yrkesutbildningen till lärarassistent vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn/ungdomar, vara delaktig i att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och att skapa goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

I din framtida yrkesroll kommer du att fungera både som ett stöd till undervisande personal, men också till eleverna i och utanför klassrummet.

Att arbeta som lärarassistent

Som utbildad lärarassistent kommer du att arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifter kan vara att fungera som "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem i såväl sitt lärande som socialt. Mentorskapet kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja läraren i hens pedagogiska uppdrag på olika sätt. Det kan vara frånvarorapportering, producera info-material till vårdnadshavare, ta fram anpassat studiematerial till elever, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

I kursen får du utbildning för de olika delarna i detta uppdrag, både det mellanmänskliga och det administrativa.

Att studera till lärarassistent

Under året varvas teoretiska studier på Nyköpings folkhögskola med två praktikperioder på sammanlagt 24 veckor.

  • I den teoretiska delen av utbildingen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inklusive funktionsnedsättningar, IKT-kunskaper och administration. Arbetsmetoderna är kreativa, och du kommer att vara starkt delaktig i din egen utbildning. 
  • Praktiken genomför på din praktikskola under två dagar i veckan tillsammans med din handledare. Genom att på detta sätt låta teori och praktik mötas, får du en naturlig och trygg möjlighet att växa in i rollen som lärarassistent.

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.nykoping.fhsk.se/sarskildakurser/lararassistent

Nyköpings folkhögskola

Skolan ligger i centrala Nyköping, mitt i en spännande historisk miljö. Vi är en mötesplats för människor och kultur, där det praktiska och teoretiska förenas. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Nyköpings folkhögskola
Östra Trädgårdsgatan 3
611 34 Nyköping

Telefon: 0155-29 20 80
E-post: info@nykoping.fhsk.se
Webbadress: http://www.nykoping.fhsk.se/