Allmän kurs- Svenska & textil

Behörighetsgivande kurs Botkyrka folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Svenska och textil vänder sig till deltagare som har svenska som andraspråk och vill utveckla sin svenska i tal och skrift. Kursen vill väcka en lust i såväl skapande som i olika kunskapsområden. 

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2023 - 7 jun 2024

Kostnader: 1200 kronor/termin (inkl. försäkring, tillgång till internet, ChromeBook, utskrifter, kurslitteratur, studiebesök med mera)

Kontakt: Nevert Schmidt

E-post:
nevert.schmidt@botkyrkafolkhogskola.org

 Svenska och textil utgör parallellt med Kvinnokursen och Vardagssvenska det första av tre år på Allmän kurs på grundskolenivå. Dessa följs av Basåret som ett andra år och Språkåret samt Svenska i butik som ett tredje och sista år. De tre åren bygger på varandra och deltagare som söker till Allmän kurs grund på Botkyrka folkhögskola börjar på det första, andra eller tredje året beroende på skolbakgrund och förkunskaper. Efter avslutad utbildning på grundskolenivå är målet att deltagaren ska vara redo att läsa vidare på gymnasial nivå, till exempel en gymnasial yrkesutbildning eller Allmän kurs gymnasium på folkhögskola.

På Svenska och textil möts deltagare med olika erfarenheter och bakgrund till exempel ålder, kultur och språk. Mångfalden är en tillgång där alla bidrar i lärprocesserna. Gemensamma temadagar, friluftsdagar och föreläsningar förekommer med andra kurser på skolan. Svenska och textil är på grundskolenivå eller motsvarande och erbjuder 30 lektionstimmar/vecka.

Kursen ger rätt till studiemedel på 75%

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Vara förberedd för fortsatta studier och arbetslivet.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i det svenska språket och sin förmåga att prata, lyssna, läsa och skriva.
 • Ha utvecklat sina kunskaper i textilt hantverk samt bild och form.
 • Kunna använda en dator för att skriva olika slags texter och söka information.
 • Ha större förutsättningar att delta aktivt i samhället.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://botkyrkafolkhogskola.org/svenska-och-textil/

Botkyrka folkhögskola

Botkyrka folkhögskola är en folkhögskola i Norra Botkyrka som genom folkbildning och utbildning skapar möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Botkyrka folkhögskola
Tomtbergavägen 14
145 67 Norsborg

Telefon: 08-534 708 80
E-post: info@botkyrkafolkhogskola.org
Webbadress: http://www.botkyrkafolkhogskola.org/