Ledarskapet och gruppen - distans halvtid

Ansökan stängd
Skola:
Långholmens folkhögskola
Plats:
Sundbyberg - Stockholms län
Längd:
1 termin
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 12 aug 2024 - 20 dec 2024

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Kostnader: 3500 kr för studiematerial och litteratur. Kost och logi ingår ej.

Kontakt: Ola Lyxell

Telefon: 08-455 53 47

E-post:
info@langholmens.fhsk.se

En utbildning där du, samtidigt som du växer som individ och ledare får en konkret verktygslåda i ledarskap och grupprocess.

Arbetssättet under kursen är processinriktat, praktiskt, teoretiskt väl förankrat och med klar koppling till vardagen. Vi kommer att arbeta med alla metoder/verktyg under utbildningen både individuellt och i grupp.

Kursen vänder sig till dig som:

Är ledare/chef eller skulle vilja bli det.
Vill öka din förmåga att hantera och utveckla arbetsgrupper och individer.
Vill få fördjupade kunskaper om dig själv som ledare och individ.
Vill bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter.
Vill ha ett nätverk av nya kollegor.

Utbildningsgruppen blir en viktig del i studierna. Har du en grupp på hemmaplan kommer även den kunna bli ett viktigt verktyg.

Basområden i kursen är utvecklande ledarskap, gruppers utveckling, personliga drivkrafter, coaching i ledarskapet, kommunikation (feedback, medarbetarsamtal, svåra samtal), konflikthantering (metoder att förebygga och hantera), värdegrundsarbete, möteseffektivitet, kvalitetssäkring, uppföljning och årsplanering.

Utöver detta får du 2 individuella coachsamtal där dina behov styr innehållet.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med kursmomenten redovisade vid minst 80 % närvaro och om uppgifterna är fullgjorda.

Kursinnehåll:

Del 1- Introduktion
   
                                            

Samarbetet i gruppen grundas och vi lägger upp hur arbetet ska gå till under terminen. Förberedelser och genomförande av första coachsamtalet. Ni börjar med era personliga handlingsplaner.

Följande teorier och verktyg introduceras och är sedan återkommande röd tråd i arbetet under kursen:

Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling IMGD  (The integrated Model of Group Development - Medarbetarskap och ledarskap kopplas till teorin

Utvecklande Ledarskap enligt Försvarshögskolans modell

Självskattningsinstrumentet SDI (Strength Deployment Inventory) del 1. Du får göra en kartläggning av dina Personliga styrkor och drivkrafter.

Feedback som utvecklingsverktyg i vardagsarbetet

Förväntningar för att uppnå mål

Förtroendefullt samarbete – 5 samarbetsfärdigheter

Del 2 – Ledarskapet

Utvecklande ledarskap i praktiken

Effektivitetspyramiden kopplat till Susan Wheelans 10 nycklar till effektivitet

Förändringsledning

Reflektion som metod

Aktivt lyssnande/coachande samtal, grunderna i ett coachande ledarskap

Frågor och förhållningssätt i medarbetarsamtal

Möteseffektivitet - upplägg och arbetsmetoder

Beslutsfattning, situation och konsekvens

Ledningsgruppen och organisationen

Balans arbete och fritid

Del 3          

Diskrimineringsgrunder

Normkritik

Värdegrundsarbete

Intressebaserad problemlösning

Självskattningsinstrumentet SDI del 2. Du får göra en kartläggning av ditt beteende i konflikt.

Konfliktdefinition, konfliktstilar, förebyggande kommunikation

Del 4 

Verktygen i utbildningen

Metoder för uppföljning av gruppers arbete med verktygen i fokus

Vikten av ledning, styrning och rutiner kring kvalitetsuppföljning

Upplägg av ett arbetsår

Kursutvärdering

Avslutande arbete med den personliga handlingsplanen med inriktning på arbetet efter kursen


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande kunskaper om ledarskap och grupprocess.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.lhmfhsk.se/kurser/ledarskapet-och-gruppen/

Fler kurser inom: Ledarskap / Projektledning

Jag får utmana mig själv i mitt ledarskap

Ola Gustavsson går fritidsledarlinjen på folkhögskola. En varierande utbildning som innehåller allt från psykologi till isvaksbad.

Läs hela artikeln

Långholmens folkhögskola

Långholmen folkhögskola ligger sedan våren 2017 i centrala Sundbyberg. Vår skolgård är den vackra Marabouparken och våra lokaler är nya, fräscha och ändamålsenliga. Hos oss kan du läsa klart gymnasiet, studera svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper inom ledarskap, retorik eller skrivande.

Läs mer om skolan

Postadress:
Långholmens folkhögskola
Löfströms Allé 7
172 66 Sundbyberg

Telefon: 08-658 16 30
E-post: info@langholmens.fhsk.se
Webbadress: http://www.lhmfhsk.se/