Allmän kurs gymnasienivå  – Vi i världen

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Röda Korsets folkhögskola
Plats:
Skärholmen - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Ett års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande eller två års arbetslivserfarenhet (heltid)

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024 - 4 jun 2025

Kostnader: Serviceavgift 1000 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur och studiebesök tillkommer.

Kontakt: Daniel Johnson

Telefon: 08-680 18 83

E-post:
daniel.johnson@redcross.se

Vi i världen är en kurs för dig som vill läsa in gymnasiebehörighet och behöver två år. Studierna utgör ungefär det andra året på allmän linje och har fokus på aktuella samhällsfrågor.

Möjlighet att få behörighet i flera ämnen

Kursen Vi i världen på Röda Korsets folkhögskola är för dig som pratar och skriver bra svenska. Du får fördjupade kunskaper om det svenska samhället och dess roll i världen. Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och engelska. 

Fokus på samhällsfrågor

Kursen fokuserar på individens plats i det lokala och globala samhället och har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, till exempel kontakter med närsamhället. Som deltagare får du jobba med samhällsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden.

Röda Korskunskap på schemat

Kursen Vi i världen har en Rödakorsprofil. Du får lära dig om Röda Korsets grundprinciper och hur vi jobbar med volontära insatser lokalt i Sverige men också i världen. Du får träna dig på att vara volontär under din studietid men också möjlighet att utveckla nya verksamheter med stöd av dina lärare.

Delaktighet och språkutveckling viktigt för lärandet

Språkutveckling och delaktighet är en viktig del av lärandet. Kursen utformas utifrån deltagarnas erfarenheter och intressen. Vi tror att vi tillsammans kan bli en kraft att kunna delta och påverka i samhällsdebatten. Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp.

Teman och skolgemensamma aktiviteter

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops om till exempel demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Möjlighet att få behörighet i följande ämnen

Svenska 1 eller 2
Svenska som andraspråk 1 eller 2
Matematik 1b eller 2b
Samhällskunskap 1a1
Historia 1a1
Naturkunskap 1a1
Engelska 5 eller 6

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter
  • veta hur man söker information på olika sätt 
  • ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället 
  • ha varit delaktig i att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara 
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier 
  • ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv
  • ha fått kunskaper om Röda Korsets grundprinciper och hur det är att jobba som volontär inom en organisation

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/vi-i-varlden

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln

Röda Korsets folkhögskola

Påverka framtiden och ta ledning för en hållbar värld!

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen, Stockholm. Här pluggar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och mångfald.

Folkhögskolan har ett globalt och socialt fokus och på flera kurser finns möjlighet att göra en resa med tåg inom Europa. Röda Korsets grundprinciper går som en röd tråd genom skolans verksamhet. Välkommen!

Läs mer om skolan

Postadress:
Röda Korsets folkhögskola
Lillholmsgången 2
127 48 Skärholmen

Besöksadress: Bredholmstorget 14

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83
E-post: folkhogskolan@redcross.se
Webbadress: https://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/