Kurs i hållbart resande

Ansökan stängd
Skola:
Röda Korsets folkhögskola
Plats:
Skärholmen - Stockholms län
Längd:
En termin
Studietakt:
25%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2024 - 31 maj 2024

Träffar:
2 obligatoriska träffar
3 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Serviceavgift 1000 kr (avser licens till Office 365, försäkring under skoltid, visst material och avbokningsskydd för resan). Du betalar själv för resa och uppehälle vid träffarna på skolan samt vissa kostnader under studieresan.

Kontakt: Mirabel Joshi

Telefon: 08-680 18 83

E-post:
mirabel.joshi@redcross.se

Gör en spännande resa med tåg till Spanien och var med och bidra till förändrade resenormer. Lär dig om grönt resande och hållbar turism. Ny kurs - sök idag!

Lär och res på kursen om hållbart resande och grön turism

Förutom en gemensam resa till Spanien ger den här distanskursen dig kunskap om allt från historiska och kulturella aspekter av resande och turism till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kopplat till frågorna. Vi lägger också fokus på hur vi kan göra vår egen omställning och hur vi kan inspirera andra att förändra sina resmönster. 

En central del av kursen innebär att vi gör en gemensam resa med tåg till Katalonien under två veckor. Resan bekostas till stor del av medel från Erasmus+, ett EU-program för utbyten och resor inom Europa. 

Varför läsa en kurs i hållbart resande?

I klimatkrisens tid måste vi lära oss att resa på nya sätt. Det handlar både om att ställa om våra sätt att resa för att minska bidragen till den globala uppvärmningen, men också om att skydda både kulturarv och människors livsmiljöer från exploatering. Hur påverkar turismen egentligen städerna eller landsbygderna vi besöker? Det har alltid funnits alternativa sätt att resa, men idag behöver nygamla resesätt lyftas och turismen utvecklas på ett mer hållbart sätt.

Vem kan läsa kursen om hållbart resande?

Har du redan har börjat resa mer hållbart eller är du ganska ny på området? Vill du bli säkrare som tågresenär tillsammans med andra och samtidigt fördjupa dig teoretiskt på området? Den här kursen vänder sig till dig som vill hitta nya egna resvanor och vill påverka fler att hitta miljösmarta alternativ till flyg. 

Kursens upplägg

I kursen ingår tre digitala träffar, två fysiska träffar på folkhögskolan i Skärholmen och så kursens höjdpunkt, en resa med tåg till Katalonien i norra Spanien! Under den cirka två veckor långa resan besöker vi olika organisationer som arbetar med hållbart resande och lokal utveckling. Träffarna på skolan är två hela dagar vid varje tillfälle, dvs totalt fyra hela dagar.

Det här läser du på kursen i hållbart resande och turism

I kursen varvas teori och praktik. Du kommer att få kunskaper i ämnet resande och turism ur ett historiskt och kulturellt/antropologiskt perspektiv. Vi tittar på frågor om ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Vi kommer även att jobba praktiskt med planering inför resan och hur man bokar tågresor inom Europa. Själva resandet i sig är en viktig del av lärandet och vi kommer att arbeta med olika typer av studieuppgifter under resan 

Röda Korset ser klimatkrisen som en humanitär utmaning

Röda Korset lyfter fram klimatkrisen som en av vår tids stora humanitära utmaningar. Som en internationell krisorganisation menar vi att klimatfrågan behöver adresseras på flera plan, inte minst i förebyggande arbete. Därför har Röda Korsets folkhögskola sedan flera år en ettårig kurs i hållbar utveckling med fokus på klimatomställning i teori och praktik.  

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Ha teoretisk kunskap om resande och turism som historiska och kulturella företeelser.
  • Ha diskuterat och problematiserat resandets ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser, såväl positiva som negativa.
  • Ha genomfört en två veckors resa med tåg (och buss) till norra Spanien, med studiebesök och aktiviteter hos relevanta aktörer.
  • Ha fått kännedom om Spaniens, och specifikt Kataloniens, relation till resande och turism.
  • Känna dig tryggare i din förmåga att resa hållbart, samt i din förmåga att kommunicera detta.

Röda Korsets folkhögskola

Påverka framtiden och ta ledning för en hållbar värld!

Röda Korsets folkhögskola ligger i Skärholmen, Stockholm. Här pluggar du i en trivsam urban miljö med stor öppenhet och mångfald.

Folkhögskolan har ett globalt och socialt fokus och på flera kurser finns möjlighet att göra en resa med tåg inom Europa. Röda Korsets grundprinciper går som en röd tråd genom skolans verksamhet. Välkommen!

Läs mer om skolan

Postadress:
Röda Korsets folkhögskola
Lillholmsgången 2
127 48 Skärholmen

Besöksadress: Bredholmstorget 14

Telefon: 08-680 18 71 alt 08- 680 18 83
E-post: folkhogskolan@redcross.se
Webbadress: https://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/