Livliga diskussioner när Gurgîn Bakircioglu kom och föreläste för kursen om sin resa mot ett klimatsmartare liv.

Kurs i hållbar utveckling breddas till att innefatta utbildning i krisberedskap

Den ettåriga profilkursen i Hållbar utveckling och klimatomställning på Röda Korsets folkhögskola utvecklas i takt med tiden och lägger nu till kursmoment om krisberedskap. För att hantera den klimatkris vi befinner oss i behöver kursen bli mer heltäckande med undervisning i krisberedskap, menar lärarna på kursen.

Klimatförändringar och hållbar utveckling är frågor som idag berör de flesta verksamheter. Alla i samhället behöver kunskaper och färdigheter för att kunna hantera och möta följderna av klimatkrisen och de utmaningar som ligger framför oss.

– Även beredskap är en viktig färdighet, för att konsekvenserna av klimatkrisen ska kunna hanteras så bra som möjligt, säger kursansvarig lärare Karin Ekström som under hösten har arbetat med att utveckla kursen inom ämnet beredskap.

Att Röda Korset är skolans huvudman blir tydligt, då det är en kris- och katastroforganisation som i högsta grad berörs av klimatkrisens konsekvenser. 

Huvudfokus på Kurs i hållbar utveckling ligger på klimatomställning, klimaträttvisa och hållbar samhällsutveckling. Det inbegriper allt från internationella klimatkonventioner och policies inom kris och beredskap till stadsodling och grönt resande. Under vårterminen reser kursen till södra Europa och tar del av hur arbetet med grön omställning och krisberedskap ser ut där. Resan är ett samarbete med Erasmus+ och projektet täcker en stor del av kostnaderna för resan.

Läs mer och ansök

Kurs i hållbar utveckling finns på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen, Stockholm. Nästa kursstart är den 26 augusti 2024 och antagningsarbetet pågår för fullt.

Läs mer och sök kursen via folkhögskola.nu

Läs mer och sök kursen via Röda korsets folkhögskolas webbplats (öppnas i ny flik)