Allmän kurs gymnasienivå steg 1

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Runö folkhögskola, filial Stockholm
Plats:
Stockholm - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Lägst grundskolenivå, insända intyg/betyg, personligt brev och personbevis. Urval sker utifrån folkbildningsrådets riktlinjer.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2023 - 4 jun 2024

Kostnader: 1 600 kr, summan går till studiebesök, kopiering, utskrifter,tidningar, tidskrifter, föredragshållare, div. material, gemensamma aktiviteter m.m.

Kontakt: Martin Lignell

Telefon: 08-728 57 20

E-post:
martin.lignell@runo.se

Du som vill ha gymnasiekompetens kan här komma igång med dina studier, eller slutföra redan påbörjade studier. Du har möjlighet att uppnå grundläggande behörighet.

Bli en aktiv samhällsmedborgare!

Allmän kurs på gymnasienivå steg 1 på Runö folkhögskola

Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Du arbetar både enskilt och i grupp och får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel för dina studier. 

Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper.

I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm.

Du som har svenska som ditt andra språk får  möjligheter att utveckla dinaförmågor/färdigheter i mindre grupp. Vi tränar på att tala, lyssna, läsa och förstå detsvenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspråk och ibland tillsammans med dem som har svenska som sitt första språk.

Allmän kurs på gymnasienivå på Runö folkhögskola kan du läsa i två steg. Steg 1 – svenska i fokus och Steg 2 – samhälle i fokus.

Steg 1 – svenska i fokus

Detta är för dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet. Här är fokus på att utveckla språket, svenska eller svenska som andraspråk, och att komma igång med studier och studieteknik. Efter steg 1 kan du söka vidare till yrkeshögskola eller gå vidare till steg 2 på allmän kurs.

Du får träna dig på olika färdigheter i svenska språket som du behöver för vidare studier. Det gör du genom att läsa, samtala och diskutera, argumentera och analysera och att utveckla ditt ordförråd. I kursen arbetar vi med kommunikation på många sätt.  Du läser olika typer av långa och korta texter, såsom tidningsartiklar, facklitteratur och skönlitteratur. Du lär dig ett kritiskt förhållningssätt och tränar på att granska källor.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är att du efter avslutad kurs har förbättrat din förmåga att använda och tillgodogöra dig svenska språket. Då kan du använda dina nya kunskaper om människan och naturen som argument i frågor om miljö, hälsa och samlevnad. Då har du blivit välorienterad i det som händer i samhället och kan söka, hantera och granska information för att känna dig delaktig i och kan påverka samhället och din egen livssituation.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://runofolkhogskola.se/kurs/allman-kurs-pa-gymnasieniva-samhallsfragor/

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Folkhögskolan mitt i stan. Runö folkhögskola är skolan mitt i Stockholm. Här samlas människor med olika bakgrund men med samma vilja att utvecklas.

Läs mer om skolan

Postadress:
Runö folkhögskola, filial Stockholm
Hälsobrunnsgatan 10
113 61 Stockholm

Telefon: 08-728 57 20
E-post: oden@runo.se
Webbadress: http://www.runofolkhogskola.se/