Runö folkhögskola

Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram. 

Runö folkhögskola

Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling i samarbete med andra.

Vi tar vara på din erfarenhet och möter dig där du står nu.

Vår uppgift är att ge dig kunskap genom både studier och upplevelser i en kreativ bildningsmiljö med rika möjligheter till lärande och personlig utveckling.

Vi arbetar för att ge våra deltagare ett studieinnehåll med högsta möjliga kvalitet. Det kanske viktigaste är samtalet, det är med hjälp av dialog och förmågan att lyssna som vi tillsammans bygger kunskap.

Vi tar kontakt med olika demokratiska rörelser, och vill lära ut hur man kan organisera sig för förändring.

Vi tar ställning för arbetarrörelsens värderingar och den gemensamma grunden är alla människors lika värde och lika rätt.

Alla våra långa kurser är förlagda till filialen på Hälsobrunnsgatan nära Odenplan i Stockholm.

Hitta hit

Postadress:
Runö folkhögskola
Hälsobrunnsgatan 10
113 61 Stockholm

Telefon: 08-728 57 20

E-post:
oden@runo.se

Webbadress:
runofolkhogskola.se

Huvudman:
Ideella föreningen LO:s Folkhögskola Runö
http://www.lo.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR