Inspirationsvecka för folkbildare

Är du intresserad av att gemensamt dela och utarbeta metoder för en fantasifull och utvecklande vardag i folkhögskolan?

En veckas inspiration med tid för långa samtal, tid för reflektioner och tid för att ha roligt tillsammans. En kurs för folkbildare i folkhögskola. Vi delar berättelser och erfarenheter. Vi samtalar om vår tids stora utmaningar och om hur vi kan hitta tid för att dokumentera och utveckla våra metoder. Under veckan ger vi varandra inspiration i aktuella frågor kring demokrati och bildning, och möjlighet att pröva verktyg för att dokumentera berättelser i ord, bild och ljud. 

Läs mer INSPIRATIONSVECKA FÖR FOLKBILDARE - folkhogskola.nu