Sundbybergs folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper, läser upp behörigheter, för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig.

Sundbybergs folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 20 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning och är politiskt och religiöst obunden.

Skolan har ettåriga heltidsstudier och kurser på distans.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Tekniska resurser finns för personer med läs och skrivsvårigheter.

Hitta hit

Postadress:
Kasernvägen 1
174 59 Sundbyberg

Besöksadress:
Kasernvägen 1

Telefon: 08-445 39 00

E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Webbadress:
www.sundbybergsfolkhogskola.se

Huvudman:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Stockholms Folkhögskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Etableringskurs på folkhögskola