Sundbybergs folkhögskola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Sundbybergs folkhögskola

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. 

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Rissne ca 15 minuter från Stockholms centrum.

Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek och en ljus ateljé för skapande aktiviter. Skolan har en interkulturell, humanistisk och skapande inriktning.

Sundbybergs folkhögskola har ca 230 studerande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Tekniska resurser finns för personer med läs och skrivsvårigheter.

Hitta hit

Postadress:
Sundbybergs folkhögskola
Kasernvägen 1
174 59 Sundbyberg

Besöksadress:
Kasernvägen 1

Telefon: 08-445 39 00

E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Webbadress:
www.sundbybergsfolkhogskola.se

Huvudman:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Stockholms Folkhögskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Sundbybergs folkhögskola