Sundbybergs folkhögskola

Mycket mer än skola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund.

Sundbybergs folkhögskola

Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss. Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är tillgänglig för rullstolsburna. Tekniska resurser finns för personer med läs och skrivsvårigheter.

Hitta hit

Postadress:
Sundbybergs folkhögskola
Ursvik Entré, Rissneleden 110
174 57 Sundbyberg

Besöksadress:
Ursvik Entré, Rissneleden 110

Telefon: 08-445 39 00

E-post:
info@sundbyberg.fhsk.se

Huvudman:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Stockholms Folkhögskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan: