Polisförberedande utbildning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Väddö folkhögskola
Plats:
Väddö - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
31 juli 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Vara minst 18 år, ha minst två års gymnasiekompetens eller motsvarande, delta på intervju samt bifoga personligt brev med foto, personbevis för studier samt utdrag ur belastningsregistret till din ansökan.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 10 jun 2025

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men du står själv för eventuellt studiematerial. Utöver detta behöver du räkna med att betala antingen en internatavgift, om du väljer att bo på skolans internat eller en externatavgift, om du bor utanför skolan.

Kontakt: Sandy Monteiro

Telefon: 0176-528 02

E-post:
sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se

Polisförberedande utbildning är för dig som vill förbereda dig för vidare studier på polisprogrammet. Utbildningen har ett samarbete med polisprogrammet på bland annat Umeå universitet.

Det finns idag en stor efterfrågan på poliser, trots det står många utbildningsplatser tomma eftersom sökande saknar nödvändig kompetens för att bli antagna. Polisförberedande utbildning är en utbildning som syftar till att introducera dig till vad som krävs för vidare studier på polisprogrammet, och visar på kunskaperna, färdigheterna och den förståelse som krävs för att kunna utföra polisens arbete på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Efter utbildningen har du bättre förutsättningar att bli antagen till polisprogrammet på ett universitet. Du har även goda förutsättningar att gå vidare till yrken och utbildningar som väktare, ordningsvakt, säkerhetsvakt eller kriminalvårdare.

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att få förståelse för lagar och rättigheter, kriminalitetens natur och samhällets säkerhetsbehov. Vi går genom områden som kommunikation och konflikthantering, utredningsteknik och rättssäkerhet. Du kommer övas i att utveckla din självständighet, beslutsförmåga och samarbetsförmåga. Ansvar och etik är ytterligare viktiga komponenter. Under utbildningen får du en inblick i många av polisyrkets olika delar, där inte minst förståelsen för vikten av att respektera medborgarnas rättigheter lyfts och en insikt i att kunna agera på ett ansvarsfullt sätt. Vidare förbereds du på de kriterier som krävs för att lyckas vid ansökningarna till polisprogrammet.

Följande delkurser/moment ingår i utbildningen:

 • Juridik
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk test
 • Psykologisk test
 • Utredningsteknik
 • Kommunikation och bemötande
 • Kriminologi
 • Sociologi
 • Demokrati och rättssystem
 • Konflikthantering
 • Kris och stresshantering

Vi kommer att schemalägga fysisk träning varje vecka samt gruppträning med personlig tränare.

Under utbildningen kommer du och dina klasskamrater att delta i övningar som figuranter tillsammans med studenterna på polisprogrammet vid Umeå universitet. Dessutom övas du under utbildningens gång inför polisprogrammets fysiska och psykiska antagningstester.

På Polisförberedande utbildning studerar vi via en blandning av föreläsningar, praktiska övningar – både i grupp och individuellt – samt via fiktiva fall. I de fiktiva fallen använder vi studiemodellen problembaserat lärande (PBL), som går ut på att du och dina klasskamrater förväntas samla information, dela med er av kunskap genom vetenskapliga studier samt att kritiskt granska dessa.

Innehållet i utbildningen kan komma att ändras något innan sista ansökningsdag, då vi kontinuerligt ser över hur vi kan göra utbildningen så bra och innehållsrik som möjligt.

Upplägg

Polisförberedande utbildning ges på heltid (100%) under 40 veckor på plats på Väddö i Roslagen. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

I utbildningen ingår även studiearbete på annan ort, exempelvis under övningarna i Umeå.

Utbildningsbevis

När du fullgjort utbildningen enligt utbildningsmålen erhåller du ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset kan du använda i din ansökan till polisprogrammet, eller för att ansöka till andra yrken och utbildningar som väktare, ordningsvakt, säkerhetsvakt, kriminalvårdare, m.m.

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev med foto, utdrag ur belastningsregistret, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har minst två års gymnasiekompetens eller motsvarande. Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.

Urval

Ett första urval görs baserat på det personliga brevet. Ett andra urval görs baserat på en antagningsintervju.

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du som söker kan tillgodogöra dig utbildningen. Bedömningen görs utifrån din

 • Personliga mognad
 • Motivations- och ambitionsnivå
 • Samarbetsförmåga

Antagningsbeskedet skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

Välkommen med din ansökan!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Syftet med Polisförberedande utbildning är att förbereda dig som deltagare för vidare studier på polisprogrammet.

Efter fullföljd utbildning ska du ha kunskap, färdighet samt kunna visa ansvar och självständighet enligt följande definierade mål. Du ska:

 • Ha fördjupade kunskaper inom samtliga ingående delkurser
 • Ha kunskaper om arbetsmodeller och metoder för polisiärt arbete
 • Kunna välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, verktyg och metoder för polisiärt arbete
 • Kunna följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska polisiära uppgifter inom en definierad tidsram
 • Kunna kommunicera på svenska och engelska inom det polisiära området
 • Kunna ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt
 • Självständigt kunna behandla studieinnehåll som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling
 • Kritiskt kunna värdera och förhålla dig självständig till valet av källor
 • Kunna värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • Ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning kunna leda och utvärdera andras arbete.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.vaddo.fhsk.se/kurser/polisforberedande

Väddö folkhögskola

Väddö folkhögskola är Stockholms läns äldsta folkhögskola och har sedan starten 1879 varit en mötesplats för utbildning och personlig utveckling, samarbeten och gemenskap. Skolan finns på tre platser i Stockholms län: på Väddö, i Norrtälje och i Kista. De flesta utbildningar ges på Väddö, här hittar du även skolans internat.

Läs mer om skolan

Postadress:
Väddö folkhögskola
Grisslehamnsvägen 28
764 31 Väddö

Besöksadress: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

Telefon: 0176-528 00
E-post: info@vaddo.fhsk.se
Webbadress: http://www.vaddo.fhsk.se/