Undersköterskeutbildning

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Väddö folkhögskola
Plats:
Väddö - Stockholms län
Längd:
2 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Yrkesutbildning
Ansök senast:
31 juli 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska vara minst 18 år, skriva ett personligt brev till din ansökan, ha behörighet att studera på gymnasienivå, ha språkkunskaper motsvarande minst SVE 1 eller SVA 1 samt delta på en antagningsintervju. Du ska också bifoga ett personbevis för studier.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri men du betalar en mat- och serviceavgift på 6380 kr per termin för luncher, försäkring, licens till kurslitteratur, kopiering, tillgång till skolans gym och kårhus. Du betalar även månadshyra om du bor på skolans internat.

Kontakt: Sandy Monteiro

Telefon: 0176-528 02

E-post:
sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se

Undersköterskeutbildningen är för dig som vill arbeta inom vård- och omsorg. Efter fullgjord utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att ansöka om skyddad yrkestitel.

För dig som vill arbeta inom vård och omsorg och ha en skyddad yrkestitel

Som undersköterska arbetar du med att ge grundläggande vård och omsorg till vårdtagare inom olika vårdmiljöer. Du är en viktig del av ett team av vårdpersonal och du kan till exempel hjälpa vårdtagare och brukare med förflyttningar och personlig hygien samt bistå vid måltider. Du är bekant med olika medicintekniska hjälpmedel och ger stöd till vårdtagare i deras dagliga liv.

Enligt Arbetsförmedlingen finns det både nu och i framtiden gynnsamma möjligheter att få anställning inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg för personer med relevant utbildning.

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer du att få en gedigen grund för att kunna arbeta inom vård och omsorg och bidra till att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Följande innehåll/moment ingår i utbildningen:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård och omsorg specialisering
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
 • Missbruksvård
 • Lärande i arbete (LIA)

Utbildningen är i linje med Socialstyrelsens kompetenskrav på att få en skyddad yrkestitel.

Upplägg

Undersköterskeutbildning ges på heltid (100%) under 80 veckor på plats på Väddö i Roslagen. I utbildningstiden ingår Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen är CSN-berättigad och ges på gymnasial nivå. Du som deltagare förväntas lägga ner i genomsnitt 40 h per vecka på studierna, varav hälften av tiden är schemalagt lärarlett studiearbete.

Syfte med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna arbeta som undersköterska inom vård- och omsorgssektorn. En skyddad yrkestitel som undersköterska ger dig en säkrare framtida anställning inom hälso-och sjukvård.

Som undersköterska kan du arbeta inom en bred bransch, inom äldreomsorg, som sjukhuspersonal och inom öppen vård. Efter första året kan du bli vårdbiträde och väljer du att fullfölja år två blir du undersköterska.

Utbildningsbevis

Om du fullgör utbildningen enligt utbildningsmålen erhåller du ett utbildningsbevis. Du kan sedan skicka in utbildningsbeviset till Socialstyrelsen för att få skyddad yrkestitel.

Ansökan och antagning

Du ansöker till utbildningen digitalt via vår administrativa plattform Schoolsoft. Där loggar du in (eller skapar ett konto om du inte redan har ett) och följer sedan instruktionerna på skärmen för att skicka in din ansökan.

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev, personbevis för studier samt intyg som styrker att du har fullföljt grundskolan. Vi har löpande antagning fram till den 31 juli.

Urval

Urvalet baseras på skolans egen bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen utifrån det personliga brevet och intervjun.

Antagningsbeskedet skickas ut via mejl till den e-postadress du angett i Schoolsoft.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullföljd utbildning ska du ha kunskap, färdighet samt kunna visa ansvar och självständighet enligt följande definierade mål. Målen är i linje med Skolverkets nationella mål för undersköterskor.

Kunskaper

 • Kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning
 • Kunskap om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter
 • Kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan
 • Kunskaper om vårdens och omsorgens historiska utveckling
 • Kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt

Färdigheter

 • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter
 • Förmåga att granska och föreslå förändringar inom verksamhetsområdet
 • Förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar

Ansvar och självständighet

 • Planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
 • Genomföra Lärande i arbete (LIA) i enlighet med utbildningens mål och arbetsplatsens krav på kompetens
 • Upprätthålla sin profession i enlighet med lagstiftningen inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstlagen, patientsäkerhetslagen
 • Delta och medverka i enlighet med folkhögskolans regler och villkor för studier

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.vaddo.fhsk.se/kurser/underskoterskeutbildning/

Jag tycker om att hjälpa andra människor, till exempel de äldre

Hamid Niazi går Allmän kurs med inriktning mot undersköterska. När han är klar vill han jobba några år på äldreboende och sedan plugga vidare till sjuksköterska.

Läs hela artikeln

Väddö folkhögskola

Väddö folkhögskola är Stockholms läns äldsta folkhögskola och har sedan starten 1879 varit en mötesplats för utbildning och personlig utveckling, samarbeten och gemenskap. 

Skolan profilerar sig mot utbildningar inom hållbar utveckling, socialt entreprenörskap och samhällsförändring samt kultur och personlig utveckling. Skolans allmänna kurs hittar du i centrala Norrtälje.

Läs mer om skolan

Postadress:
Väddö folkhögskola
Grisslehamnsvägen 28
764 31 Väddö

Besöksadress: Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö

Telefon: 0176-528 00
E-post: info@vaddo.fhsk.se
Webbadress: http://www.vaddo.fhsk.se/