Allmän kurs Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Ansökan stängd
Skola:
Vårdinge folkhögskola
Plats:
Mölnbo - Stockholms län
Längd:
1-3 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 feb 2023 - 22 dec 2023

Kostnader: Material 700 kr/månad. Lunch 80 kr/skoldag. Internatkostnad 2100-3100 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

På Allmän kurs inriktning Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk kan du som inte har grundläggande behörighet läsa in de ämnen som du saknar samtidigt som du studerar Ekologisk odling.

Allmän kurs med inriktning Ekologisk odling är ett unikt och kreativt sätt att ta sig an gymnasiestudier för att skaffa sig grundläggande behörighet till Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola. Praktiska, teoretiska och hantverkliga studier inom odling och trädgård, hantverk, omställning och trädgårdsdesign varvas med specifika och individuellt baserade studier av gymnasiegemensamma ämnen.

Antal läsår (1–3 år) som krävs på Allmän kurs för att nå grundläggande behörighet grundas på mängden av gymnasiegemensamma ämnen som du saknar sedan tidigare studier samt på antal läsår på gymnasial nivå**. En individuell studieplanering upprättas för dig vid kursstart tillsammans med utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Studieplaneringen tar hänsyn till dina särskilda behov och förutsättningar såväl som dina erfarenheter och förkunskaper och studiernas längd påverkas också av din egen studieförmåga. Du studerar de gymnasiegemensamma ämnena, i särskilda undervisningslokaler, tillsammans med andra deltagare på skolan som också studerar Allmän kurs med andra inriktningar.

Innehåll och Upplägg

Folkhögskolan är en egen och unik skolform som baseras på frivillighet och frihet vilket samtidigt innebär stort personligt ansvar. Du är själv med och påverkar din utbildning och hela skolformen bygger på ett aktivt deltagande från dig som deltagare. Samtalet och dialogen mellan dig som deltagare, gruppen och lärarna är en av grundpelarna i folkhögskolans grundidé och pedagogik och det sociala samspelet ger en bra grund för lärande och nyfikenhet. Lärarledda lektioner och enskilda uppgifter i de gymnasiegemensamma ämnena blandas med temastudier, projektarbete, föreläsningar, studiebesök och förberedelser inför högre studier som t.ex. övning inför högskoleprovet och handledning i studieteknik. Under läsåret har du också tillgång till enskilda samtal med skolans studie- och yrkesvägledare. 

På folkhögskola utdelas inga betyg och inga poäng***. Du kan alltså inte läsa upp dina gymnasiebetyg på Allmän kurs, utan du studerar de gymnasiegemensamma ämnen som saknas sedan tidigare eller som du har icke godkänt i. Du får ett behörighetsintyg med ett studieomdöme efter godkänd avslutad Allmän kurs som berättar att du nu har erhållit grundläggande behörighet och därmed kan studera vidare på Högskola/Universitet eller Yrkeshögskola.  

Undervisning ges i följande gymnasiegemensamma ämnen:

  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
  • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 
  • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3
  • Engelska 5 
  • Engelska 6
  • Matematik 1a, b eller c
  • Religionskunskap 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Historia 1a1

Om du har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att dina studier behöver anpassas efter dina behov; kontakta skolan i god tid för att rådgöra om åtgärder. Utbildningen är kostnadsfri men du betalar en materialavgift. Utbildningen är behörighetsgivande och berättigar till studiemedel från CSN.

Du som har fått fått godkänt på kursen efter första studieåret kan erbjudas möjlighet, för att nå din grundläggande behörighet, att fortsätta studera vid någon av skolans övriga inriktningar för Allmän kurs då inriktningen Konst & Hantverk är en ettårig utbildning. 

 

Information om inriktningen Ekologisk odling - Trädgård & Hantverk

Information om grundläggande behörighet

Information om studieomdöme och behörighetsintyg


Malin Brandt Björklund är utbildningsansvarig lärare på Allmän kurs. Malin har en fil.mag i biologi med inriktning på naturresurshushållning samt ekotoxikologi och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Malin Grumstedt är högskoleutbildad keramiker samt ämneslärare i kurserna i svenska och är utbildad Folkhögskolelärare vid Linköpings universitet.

Åsa Reinhammar är utbildad ämneslärare i kemi, biologi och matematik och har en magisterexamen i toxikologi. 

Kristina Svensson Pettersson är utbildad folkhögskolelärare och ämneslärare i engelska och samhällskunskap. 

Torun Vikingsson och Karin Olsson är utbildningsansvariga på inriktningen Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk.

 Mailadress till utbildningsansvarig lärare: kontakt@vardinge.fhsk.se

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande behörighet för högre studier och ekologisk trädgårdskunskap för högre studier.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://vardinge.fhsk.se/allman-kurs-med-inriktning/

Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/