Ekologisk odling - Trädgård och Hantverk

Profilkurs Vårdinge folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs

Utbildningen Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett läsår vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse i en kreativ och inspirerande miljö. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 20 feb 2023 - 22 dec 2023

Kostnader: Material 700 kr/månaden. Lunch 80 kr/skoldag. Internatkostnad 2100-3100 kr/månad beroende på rumsstorlek.

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, som vill lära dig om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och som är intresserad av att studera tillsammans med andra.  Du som vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva och som vill bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Med utbildningen bygger du en bas för framtida studier inom yrket eller för projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer odlingssäsongen där de teoretiska genomgångarna varvas med mycket praktik.

Trädgården sköts under utbildningen av deltagarna med stöd och handledning av lärarna. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och eget engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

Kursinnehåll:

Grönsaksodling och växtföljd – Utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd, höströjning och kompostering. Vi lär oss att ta våra egna frön och hur vi kan odla för att lämna en mer levande jord efter oss. 

Kreativa odlingslotter – I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema.  Här jobbar vi i mindre grupper som ansvarar för odlingen.

Praktik – Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård. Vi har en grönsaksodling, odlingslotter, en örtagård, en blomsterodling, växthus, frukt och bärodlingar, flera perenna planteringar och rabatter. 

Örttemadagar – I trädgården finns en örtagård där vi kan samla odlade örter. Tillsammans med våra kunniga gästlärare får du en inblick i deras olika egenskaper och användningsområden. Du kommer även få delta i växtvandringar där vi fördjupar oss i användandet av ätbara växter i det vilda.  

Trädgårdsgestaltning – Genom ett utforskande förhållningssätt upptäcker vi och gestaltar nya rum i skog och trädgård.

Skötsel av den perenna trädgården och trädgårdens uppbyggnad – Fördjupad förståelse för skötsel av park och perenn trädgård genom studiebesök, grupparbeten och föreläsningar.

Ekologi och jordförståelse – Grundläggande kunskap om kretslopp, ekologi och en levande jords betydelse för klimatet. Ämnet tas upp löpande under året med en fördjupning under hösten där vi tittar närmare på världens olika biomer, vilka roller som växter spelar i ekosystemen och deras fascinerande egenskaper och symbioser.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård – Delkursen ger en inblick i olika socioekologiska initiativ och miljörörelser världen över. Vi diskuterar frågor som matsuveränitet, klimaträttvisa, rätten till utsäde och mark, kolonisation, inre och yttre omställning och de hälsofrämjande egenskaperna som en trädgård kan ha.

Botanik – Grundläggande botanik, växtsystematik och förståelse för växternas uppbyggnad. Föreläsningar varvas med exkursioner till olika naturområden där du lär känna olika arter och biotoper. 

Växtkännedom – Kunskap om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning - Beskärafruktträd, buskar och rosor, samt ympa egna fruktträd.

Trädgårdens hantverk – Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med lera och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka – Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande – Du kommer lära dig om bland annat lera som byggmaterial och tillsammans med dina kurskamrater göra ett gemensamt arbete kring detta.

Permakultur och skogsträdgård – Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården. Vi fortsätter etableringen av vår perenna ätbara trädgård.

Kompostering – Under året komposterar vi löpande vårt matavfall från köket och internaten med Bokashi. I oktober hålls en veckokurs i kompostering där du både får en teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompostering och att lägga kompostlimpor.

Skogen, landskapet och hästen – Under några utspridda dagar under året får du prova på hantverksmässigt skogsarbete, se hur hästen kan vara en samarbetspartner i skog och mark samt öva på att slå med lie.

Biodling – Under några temadagar lär du känna grunderna i ekologisk biodling.

Naturens formspråk – Konstnärligt övande under hösten.

Rörelse – I utbildningen finns ett regelbundet återkommande inslag med rörelse på olika sätt. Rörelsen innehåller funktionell träning för att bygga upp kroppen inför odlingsåret, dans, yoga och mindfullness.  Du behöver ingen förkunskap.

Allmän kurs

Du kan välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Lär mer om Allmän kurs här.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Grundläggande kunskaper i Ekologisk trädgårdsskötsel samt hantverk. Förberedelse för högre studier inom området ekologisk odling och trädgård.

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/

När andra gör något för klimatet är det enklare att göra något själv

Stefano Tonelli, 20 år, läser Hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola. Hans engagemang för klimat- och miljöfrågor väcktes som tonåring i Italien och nu har han hittat hem i skolans lokaler i Skärholmen i Stockholm. – På vår utbildning får vi se flera exempel på hur andra gör för att vara mer klimatsmarta och då får man också mycket inspiration.

Läs hela artikeln