Ekologisk odling – Trädgård och Hantverk

Ansökan stängd
Skola:
Vårdinge folkhögskola
Plats:
Mölnbo - Stockholms län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Fullständig ansökan

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 feb 2024 - 20 dec 2024

Kostnader: Material 700 kr/månaden. Lunch 90 kr/skoldag. Internatkostnad 2100-3100 kr/månad beroende på rumsstorlek. Administrativ avgift på 500 kr/läsår

Kontakt: Åsa Molin

Telefon: 0158-23058

E-post:
kontakt@vardinge.fhsk.se

Utbildningen Trädgård och Hantverk riktar sig till dig som under ett läsår vill utbilda dig inom ekologisk odling, trädgårdsrelaterade hantverk, konst och rörelse i en kreativ och inspirerande miljö. 

Vi vänder oss till dig som är intresserad av ekologisk odling, som vill lära dig om trädgård utifrån ett helhetsperspektiv och som är intresserad av att studera tillsammans med andra.  Du som vill vara med och skapa vår framtid genom ett hållbart sätt att leva och som vill bli en kreativ resurs i en värld som behöver ditt engagemang.

Med utbildningen bygger du en bas för framtida studier inom yrket eller för projekt inom odling och trädgård, omställning och trädgårdsdesign.

Delkurserna i utbildningen Trädgård och Hantverk är upplagda i perioder som följer odlingssäsongen där de teoretiska genomgångarna varvas med mycket praktik.

Trädgården sköts under utbildningen av deltagarna med stöd och handledning av lärarna. Det mesta av studierna och det praktiska arbetet är gemensamt och kräver god samarbetsförmåga och eget engagemang. Du behöver kunna ta egna initiativ och vilja ta ansvar. Vi arbetar löpande med grupprocesser för att skapa ett bra arbetsklimat.

KURSINNEHÅLL:

Grönsaksodling och växtföljd – Utbildningens koncentration ligger i själva odlandet. Vi gestaltar gemensamt en köksträdgård med allt vad det innebär: från planering och fröbeställningar, sådd och plantering till skötsel, skörd, höströjning och kompostering. Vi lär oss att ta våra egna frön och hur vi kan odla för att lämna en mer levande jord efter oss.  Tillsammans ansvarar vi för odlingens skötsel och underhåll under hela odlingssäsongen.

Kreativa odlingslotter – I odlingslotterna gestaltar vi konstnärligt en ettårig odling med både blommor och ätbart efter ett tema.

Praktik – Praktikperioderna i trädgården upptar en stor del av odlingssäsongen och görs i folkhögskolans egen trädgård.

Örttemadagar – I trädgården finns en örtagård där vi kan samla odlade örter. Tillsammans med våra kunniga gästlärare får du en inblick i deras olika egenskaper och användningsområden. 

Trädgårdsgestaltning – Genom ett utforskande förhållningssätt upptäcker vi och gestaltar nya rum i skog och trädgård. 

Skötsel av den perenna trädgården och trädgårdens uppbyggnad – Fördjupad förståelse för skötsel av park och perenn trädgård genom studiebesök, grupparbeten och föreläsningar.

Ekologi och jordförståelse – Grundläggande kunskap om kretslopp, ekologi och en levande jords betydelse för klimatet. Ämnet tas upp löpande under året med en fördjupning under hösten där vi tittar närmare på världens olika biomer, vilka roller som växter spelar i ekosystemen och deras fascinerande egenskaper och symbioser. Vi undersöker ämnet hållbar matproduktion i relation till klimat, biologisk mångfald och social rättvisa.

Förändringsarbete kopplat till odling och trädgård – Delkursen ger en inblick i olika socioekologiska initiativ och miljörörelser världen över. Vad spelar trädgård och odling för roll i förändringsarbetet? Vi diskuterar frågor som matsuveränitet, klimaträttvisa, rätten till utsäde och mark, kolonisation, inre och yttre omställning och de hälsofrämjande egenskaperna som en trädgård kan ha. Här finns möjlighet att börja formulera dina egna idéer eller bara blicka ut och se vad andra gör. Tillsammans utforskar vi vad som händer inom ämnet glokalt och i oss själva.

Botanik – Grundläggande botanik, växtsystematik och förståelse för växternas uppbyggnad. 

Växtkännedom – Du får en grundläggande kunskap om perenna växter, buskar och träd. Du ritar och planerar perenna planteringar.

Beskärning av träd och buskar – I vår fruktträdgård fortsätter vi vården av träden. Du får även ympa egna fruktträd samt lära dig beskärning av buskar och rosor.

Trädgårdens hantverk – Du får prova på olika hantverk som har trädgårdstema: pil och korgflätning, arbete med lera och färskvirkesslöjd.

Förädlingsvecka – Vi tillvaratar örter och kryddor från odlingen, mjölksyrar och förädlar våra egna grönsaker från årets köksträdgård.

Hållbart byggande – Du kommer lära dig om bland annat lera som byggmaterial och tillsammans med dina kurskamrater prova på hur man kan använda detta.

Permakultur och skogsträdgård – Introduktion i permakultur och skogsträdgård och praktiskt övande i trädgården.

Kompostering – Under året komposterar vi löpande vårt matavfall från köket och internaten med Bokashi. I oktober hålls en veckokurs i kompostering där du både får en teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av kompostering och att lägga kompostlimpor.

Skogen och landskapet  – Under några utspridda dagar under året får du prova på hantverksmässigt skogsarbete för skörd av gärdesgårdsvirke, samt öva på att slå med lie.

Biodling – Under några temadagar lär du känna grunderna i ekologisk biodling.

Naturens formspråk – Konstnärligt övande under hösten.

Rörelse – I utbildningen finns ett regelbundet återkommande inslag med rörelse på olika sätt. Du behöver ingen förkunskap.

Studiebesök under året – Vi gör studiebesök i parker och trädgårdar i närområdet.

Allmän kurs Du kan välja att gå Allmän kurs med Trädgård och Hantverk som inriktning. Läs mer om Allmän kurs här.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande kunskaper i Ekologisk trädgårdsskötsel samt hantverk. Förberedelse för högre studier inom området ekologisk odling och trädgård.
Jag är så glad och stolt att jag tog steget

Monika Nordenbrand arbetade som sjuksköterska inom barnsjukvården i 25 år. Men efter att ha blivit sjuk i utmattning och sagt upp sig från sitt arbete, bytte hon sjukhuskorridorerna mot fjällvyer, friluftsliv och folkhögskola.

Läs hela artikeln

Vårdinge folkhögskola

Vårdinge folkhögskola med utbildningar inom Konst, Konsthantverk, Mathantverk och Ekologisk odling.

Läs mer om skolan

Postadress:
Vårdinge folkhögskola
Edesta 90
15396 Mölnbo

Besöksadress: Edesta 90, 153 96 Mölnbo

Telefon: 0158-230 58
E-post: kontakt@vardinge.fhsk.se
Webbadress: http://www.vardinge.fhsk.se/