Från deltagare till rektor på ett år!

Vårdinge folkhögskola har fått en ny rektor.

Pernilla Frödin började sin resa på Vårdinge folkhögskola som deltagare på utbildningen Trä och Form 2022, för att nu bli skolans nya rektor.

Pernilla har verkligen jobbat med allt inom folkbildning. Hon har varit lärare, utbildningsansvarig, kurator, startat nya kurser, vikarierande rektor, biträdande rektor och arbetat med kvalitetsarbete för Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO). Sist och slutligen var hon deltagare på utbildningen Trä och Form för att nu i januari bli skolans nya rektor.

Att det är så litet gap från att vara deltagare till att bli rektor gör att Pernilla har deltagarperspektivet levande.

Vad vill du med Vårdinge folkhögskola?

– Jag tänker inte på vad jag vill med platsen utan vad jag kan bidra med här? Många folkhögskolor är extremt kompetenta organisationer och det ska man visa respekt för och inte klampa in och börja styra och ställa. Min ingång är istället frågan om det finns något område som inte belysts på ett tag som behöver tas om hand. 

Att kliva in som rektor 2024 med det politiska klimatet som råder gör att man måste vara alert så att folkhögskolan får fortsätta vara den viktiga platsen som den förtjänar, eftersom folkhögskolan kan göra så stor skillnad för många.