Att översätta

Ansökan stängd
Skola:
Biskops Arnö Nordens folkhögskola
Plats:
Bålsta - Uppsala län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se kursens hemsida.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 28 maj 2025

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Kostnader: Se kursens hemsida.

Kontakt: Jennifer Hayashida

Telefon: 0171 -826 70

E-post:
jennifer.hayashida@biskopsarno.se

Kursen riktar sig till dig som har ett intresse för översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. 

Att översätta är en distanskurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen riktar sig i första hand till dig som har en flerspråkig bakgrund och har vuxit upp mellan eller tvärsöver språk, och som nu vill utforska en översättande praktik inom ramen för en författarskola. Sökande behöver inte tala alla sina språk flytande, men förväntas ha ett utforskande och kritiskt engagerat intresse för översättning som praktik och en förståelse för kursen som ett tillfälle att närma sig översättning som en öppen fråga. Därutöver välkomnar vi även ansökningar från dig som kanske inte växte upp flerspråkig men som via kursen avser att öppna upp för en praktik som översättare.

Kursen har som målsättning att bidra till ett fördjupat samtal om översättningens villkor och förfarande, och därmed även skapa en ny plats för översättning med riktning mot en litterär och konstnärlig offentlighet. På kursen Att översätta läser och diskuterar vi översättning som litterär praktik, konstnärlig metod och/eller redaktionellt eller ideologiskt spänningsfält. Via såväl egna projekt som samtal i rummet ställer vi grundläggande frågor om översättningens former och syften i centrum. I gruppen avser vi att förhålla oss experimentellt och kritiskt till konventioner inom fältet och syna översättning i relation till en bredare samhällsdiskussion.

Genomgående frågor kretsar bl.a. kring översättningens estetiska, ideologiska och etiska implikationer, översättning som ett sätt att bli till, flerspråkighet som resurs snarare än brist, och språk som arv och arkiv över erfarenhet.

Kursupplägget består av läsande och samtal som kretsar kring såväl teoretiska som litterära och konstnärliga texter där översättning aktualiseras, litterära och konstnärliga fallstudier i översättande metoder samt aktivt arbete med egna projekt som bearbetas i kontinuerliga gruppsamtal och individuella möten. Kurslitteraturen består i huvudsak av texter på svenska och engelska.

Att översätta bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och praktiker lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fysiska träffar på Biskops Arnö, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön, se mer information under rubriken ekonomi.

Kursen innehåller gemensamma seminarier, praktiska uppgifter, samt text- och översättarsamtal. Under varje termin förväntas du arbeta med ett självständigt projekt med tydlig teoretisk och metodologisk förankring i kurslitteratur och gemensamma samtal.

Kursansvarig
Jennifer Hayashida

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://www.biskopsarno.se/langkurser/att-oversatta

Det vi lär oss rotar sig djupare än bara i närminnet

Det var en kurs på Kalix folkhögskola som gav Sandra Brunnström modet att våga satsa på en karriär som illustratör. Senare i höst debuterar hon med sin första barnbok.

Läs hela artikeln

Biskops Arnö Nordens folkhögskola

Biskops Arnö är Nordens Folkhögskola. Skolan bedriver kultur- och bildningsarbete och kurserna är inriktade på skönlitterärt författande, YH - Fotoskolan, dokumentärfilm, internationellt solidaritetsarbete, ekologi samt friskvård och låtskrivarkurs. Skolan ligger på en ö i skön Mälarnatur med en mängd kulturminnen, allt från medeltidshus till det unika kulturlandskapet. Skolans kök är KRAV-certifierat. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

Läs mer om skolan

Postadress:
Biskops Arnö Nordens folkhögskola
Biskops-Arnövägen 30
746 93 Bålsta

Telefon: 0171-826 70
E-post: info@biskopsarno.se
Webbadress: http://www.biskopsarno.se/