Region Uppsala folkhögskola

- en folkhögskola i hela länet

Region Uppsala folkhögskola finns på fyra platser i Uppsala län: Wik, Uppsala, Tierp och Heby. Hos oss kan du läsa flera olika utbildningar och kurser inom våra profilområden kultur, språk, natur och hälsa. Kultur och bildning står i centrum och vår vardag genomsyras av ett aktivt miljö- och demokratiarbete.  

Region Uppsala folkhögskola

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolorna är anpassad för rullstolsburna. Tillgång till hörselslingor finns på Wik. Kortkurverksamheten på Wik med boende är tillgänglighetsanpassad för synskadade och hörselskadade.

Hitta hit

Postadress:
Region Uppsala folkhögskola
Viks mur 35
755 91 Uppsala

Telefon: 018-611 66 50

E-post:
rufhsk@regionuppsala.se

Webbadress:
regionuppsala.se/region-uppsala-folkhogskola

Huvudman:
Region Uppsala
http://www.regionuppsala.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Skolan har internat

Andra utbildningar på skolan:

Nyheter från Region Uppsala folkhögskola