Konstnärlig terminskurs

Ansökan stängd
Skola:
Kyrkeruds folkhögskola
Plats:
Årjäng - Värmlands län
Längd:
En termin
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 8 jan 2024 - 7 jun 2024

Kontakt: Jonas Lindström

Telefon: 010-833 13 60

E-post:
jonas.lindstrom@regionvarmland.se

Konstnärlig terminskurs är en grundläggande utbildning för dig som vill prova på att studera konst under en termin. Utveckla ditt uttryck i teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik, foto.

Konstskolan i Värmland

Hos oss får du möjlighet att tillgodogöra dig en bra grundutbildning inom konst. Du behöver inga särskilda förkunskaper, utan här utvecklas du utifrån dina egna förutsättningar. I ljusa välutrustade ateljéer, tillsammans med lärare som alla är verksamma konstnärer/konsthantverkare, arbetar du med att utveckla ditt konstnärliga uttryck. Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bild- och slöjdlärare samt våra egna fortsättningskurser.

Hos oss får du öva upp dina händers skicklighet och din förmåga att SE med både öga, hjärna och hjärta. I utbildningen ingår bland annat teckning, måleri, keramik, skulptur, grafik, fotografi, textil, kroki och konsthistoria. Inom dessa ämnen går vi även igenom moment som färg, form- och materiallära samt bildanalys och komposition.

Den praktiska undervisningen kompletteras med samtal, bildvisning och konstteori, samt besök på museer, konsthallar och i konstnärsateljéer. Allt för att ge dig en ökad medvetenhet

kring dina egna och andras konstnärliga arbete. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning, som är mycket uppskattad.

Kursmål

Kursen Konstnärlig terminskurs på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 • ökat sin visuella medvetenhet.
 • ökat sina tekniska färdigheter inom de olika ämnena.
 • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
 • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kultur- och samhällslivet.
 • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk i olika material.
 • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om 1 vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolans gemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Antagningskriterier

Antagningen bygger på din ansökan samt den telefonintervju som görs. Vi utgår från ditt intresse och din motivation. Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis (som du kan beställa via skatteverket)
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

 

Att pausa och läsa konst är det bästa jag gjort

Eira Westrin är AT-läkare i Karlskrona till vardags, men under läkarstudierna tog hon ett års studieuppehåll för att läsa fri konst på Östra Grevie folkhögskola i Skåne. Det är något som hon inte ångrar.

Läs hela artikeln

Kyrkeruds folkhögskola

Kyrkeruds folkhögskola  Konstskolan i Värmland  är skolan för dig som vill utvecklas konstnärligt inom olika konstformer i en kreativ miljö. Du kan även läsa allmän kurs som är behörighetsgivande för högre studier både i Årjäng och på vår filial i Säffle. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Kyrkeruds folkhögskola
Kyrkeruds folkhögskola
672 91 Årjäng

Telefon: 010-83 31 340
E-post: kyrkerud@regionvarmland.se
Webbadress: http://www.kyrkerud.se/