Allmän kurs grundskolenivå

Behörighetsgivande kurs Ålsta folkhögskola, filial Sundsvall
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  31 maj 2024
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs grundskolenivå vänder sig till dig som vill komplettera dina grundskolebetyg och i ett socialt sammanhang kunna anskaffa dig en grundläggande behörighet och utveckla dina sociala förmågor.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du behöver ha grundläggande kunskaper i det svenska språket för att kunna söka till kursen.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2024

Kostnader: Läsårsbaserad serviceavgift om 1500kr/termin.

Kontakt: Mattias Jonsson

E-post:
mattias.jonsson2@rvn.se

Grundläggande kompetens i ett socialt sammanhang

Denna kurs vänder sig till dig som har ofullständig grundskoleexamen och som, tillsammans med andra, vill utveckla dig själv och bredda dina kunskaper och skaffa dig en grundskolebehörighet.

Studierna sker i en trivsam miljö där du ges den stöttning du behöver för att nå just dina mål. Förutom studier är det viktigt att du som individ får chans att utveckla din sociala förmåga. Vi understryker därför att vi lär oss tillsammans med varandra i grupp. Vi arbetar aktivt för att du ska stärka din sociala förmåga, självkänsla och växa som människa under din studietid.

I kursen ingår även schemabrytande aktiviteter som föreläsningar, projektarbeten, studiebesök, friluftsdagar, gemensamma aktiviteter med mera. Dessa aktiviteter kan ske tillsammans med deltagare och personal från andra kurser.

Vår pedagogiska modell

Pedagogerna på Allmän kurs grund har motivation och samarbete som ledord. Tillsammans med de ledorden så följer vi en pedagogisk modell som kan delas upp i fyra delar:

Tematiskt arbetssätt

Vissa behörighetsgivande ämnen går ihop och läser om ett visst ämne eller problem i verkligheten. Temat är utgångspunkten för verksamheten och pedagogerna kopplar därefter sina ämnen mot det givna temat. Det tematiska arbetssättet är ett sätt att knyta an skolans ämnen med vardag, verklighet och tar fasta på behovet av meningsfull undervisning.

Problembaserad inlärning

Genom att koppla våra temaämnen till olika problem i både samhället och privatlivet kan vi knyta en förståelse till ämnets syfte och hur det kan se ut utanför samhället. Detta för att skapa en förståelse för varför vi läser det vi gör i skolan.

Digital kompetens

Vi jobbar med att kunna förstå digitaliseringens påverkan på samhället, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier samt att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till den digitala verkligheten.

Grundläggande behörighet

På Allmän kurs grund läser du bland annat följande ämnen, som vilka är de som krävs för att du ska upppnå grundläggande behörighet:

 • Svenska 
 • Matematik 
 • Engelska 
 • Naturorienterande ämnen
 • Samhällsorienterande ämnen

Ålsta folkhögskola, filial Sundsvall

Vi finns på två orter, i Sundsvall och i FränstaSkolans idé och inriktning är att erbjuda en studiemiljö som utgår från individens förutsättningar, där du får möjlighet att växa och utvecklas såväl som människa som inom dina studier. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Ålsta folkhögskola, filial Sundsvall
Kyrkogatan 3
852 31 Sundsvall

Telefon: 060-61 85 00
E-post: alsta.sundsvall@rvn.se
Webbadress: http://www.alsta.nu/

Vi får hjälp att nå våra mål och det känns jättebra

Hiba och Samia går Allmän kurs på både grund- och gymnasienivå på en folkhögskola i Biskopsgården i Göteborg. Båda har tidigare testat andra utbildningsformer men trivs på folkhögskola där de får utforska flera ämnen samtidigt i en gemensam grupp.

Läs hela artikeln