Angered folkhögskola

Skolan i Hammarkullen, Angered och Hjällbo som vill bidra till att fördjupa demokratin och inspirera till kritiskt tänkande!
Vi försöker uträtta något här, tillsammans.

Vi har allmänna och konstnärliga kurser, bland annat i samarbete med Göteborgs Universitets konstnärliga fakultet.
Vi har också Svenska från dag ett och sfi på vår skola.

Välkommen till Angered folkhögskola. Vi finns i Hammarkullen, Hjällbo och Angered.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokaler är på markplan. Tillgängliga toaletter finns.

Hitta hit

Postadress:
Angered folkhögskola
Box 2107
424 02 Angered

Besöksadress:
Hammarkulletorget 61

Telefon: 031-48 34 44

E-post:
info@angeredfhsk.se

Webbadress:
www.angeredfolkhogskola.se

Huvudman:
Folkhögskoleföreningen i Angered
http://www.angeredfolkhogskola.se

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Andra utbildningar på skolan:

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)