Allmän kurs - Världen

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Plats:
Göteborg - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Färdig med ungefär motsvarande 2 års studier på gymnasienivå, samhällskunskap 1b, svenska/svenska som andraspråk 2 och engelska 5.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: 500 kr/termin

Kontakt: Agnes Tångvik

Telefon: 031-711 91 91

E-post:
mail.afig@vsaf.nu

Kursen täcker det som krävs för grundläggande behörighet till högskolestudier. Kursen är för dig som saknar få behörigheter för fullständig gymnasiebehörighet och kan bli färdig på ett år.  

Allmän  kurs på gymnasienivå

Människan - Samhället - Världen

I våra lokaler på femte våningen på Järntorget 7 bedriver AFiG allmän kurs med samhällsinriktning.

På våra allmänna kurser finns ämneskurser som ungefär motsvarar gymnasieskolans samhällsprogram. Allmän kurs har tre olika inriktningar: Människan, Samhället och Världen. Vilken ingång du läser beror på vad du studerat tidigare och vilka behörigheter du behöver. 

Varje kurs är ett läsår. Hur många år du behöver studera för att bli färdig med gymnasiestudier (1, 2 eller 3 år) beror på vad du gjort tidigare i livet (studier och arbete). 

Gemensamt kursupplägg för alla inriktningar

Svenska, engelska och matematik läser du nivågrupperat tillsammans med övriga deltagare på allmän kurs. Övrig tid läser du i sammanhållen grupp i tematiserade studier utifrån vilken inriktning du valt. Gemensamma temadagar/temaperioder och friluftsdagar beslutas av skolans kommittéer. I kursen kommer det även att finnas möjlighet att ge de deltagare som behöver extra hjälp med sina studier.

Kostnader: Materialkostnad inkl. försäkring: 1000 kr/läsår. Kurslitteratur ingår ej.

Inriktning Världen

Kursen Världen fokuserar tematiskt kring samhällsfrågor utifrån ett globalt perspektiv.
Samhällskunskap och naturvetenskap bildar basen för läsåret.

Ett viktigt mål för kursen är att ge möjlighet att slutföra studier på gymnasienivå med grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola. 

Kursen ger insikter i skärningspunkten för ekonomi, politik och miljö/resursfördelning.

Kursen innefattar den ekonomiska tillväxtens problem på en ändlig planet, konsumtionsmönster, konkurrensen om råvaror och landgrabbning, sinande tillgångar på viktiga råvaror som t.ex. olja och sötvatten, klimatförändring och omställningen till ett samhälle mindre beroende av fossila resurser.

Vi ägnar mycket tid åt att studera de sociala konsekvenserna av de ökande klyftorna i världen och i Sverige.

Kursen Världen ger insikter i sambandet mellan global förändring och demokrati i det stora perspektivet. Den ger också ett historiskt perspektiv på ekonomiska, politiska, sociala och kulturella teoriers framväxt och genomslagskraft samt det nutida samhällets politiska och demokratiska förändring.

Alla kurser studeras med de olika vetenskapliga metoder som kännetecknar naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Kursen Världen ger möjlighet till behörighet i Samhällskunskap 2 och Naturkunskap 1a1 eller 2, Historia 1a1 eller 2 eller Religion 1. Behörigheter beror på vad du gjort innan, vad du vill kunna göra efteråt och vad som är möjligt att kombinera. Allmän kurs Världen ger möjlighet till behörighet i Svenska som andraspråk/Svenska 3, Engelska 6-7 och Matematik 1b-2b-3b beroende på deltagarens förkunskaper.

 

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/allman-linje/tema-varlden/

Jag vill vara en förebild för mina barn

Bayan Abualadas drömmer om att plugga vidare på universitetet. Efter snart fem år på Allmän kurs på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen är hon nära att nå målet att få gymnasiebehörighet så att hon kan söka sig vidare till högskolan.

Läs hela artikeln

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Vi vill ge kunskaper för engagemang i samhällsfrågor och för fackligt, politiskt och kulturellt arbete. Vi vill ge en bred allmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Vi vill se fler aktiva samhällsmedborgare.

Läs mer om skolan

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Järntorget 7
413 04 Göteborg

Telefon: 031-711 91 91
E-post: mail.afig@vsaf.nu
Webbadress: http://www.a-folkhögskolorna.se/