Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling - distans

Ansökan stängd
Skola:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Plats:
Seglora - Västra Götalands län
Längd:
ca 6 månader
Studietakt:
50%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

Studiestödsnivå (CSN): Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 16 jan 2023 - 30 jun 2023

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Kostnader: Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 6 FML. Medlemsorganisationen faktureras 6 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kontakt: Ann-Charlotte Hernborg

Telefon: 0320-183 27

E-post:
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

För en kraftfull och energisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en viktig del. 

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en cirka 6 månader lång processutbildning som arrangeras i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.
Kursen ger deltagarna en möjlighet att byta erfarenheter och delge varandra kunskaper samt ett brett nätverk och vänner för livet.

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling är en distanskurs för förtroendevalda kvinnor inom LO-kollektivet som vill stärka sin roll i sitt uppdrag på arbetsplatsen och även på fritiden.

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 block - Jämlikt bemötande, Kroppsspråk och retorik samt Utvecklande ledarskap och en uppföljningsdag. Varje block består av ett internat där förberedande kursuppgifter och avslutande kursuppgifter ska genomföras. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen PingPong. 

FÖRKUNSKAP:

Grundläggande förtroendemannautbildning som Vald på jobbet eller Arbetsplatsombudsutbildningarna. Minst ett års erfarenhet i det fackliga uppdraget.

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Vårtermin 2023: 16 januari - 30 juni

INTERNATTILLFÄLLE:

Internaten och dagsträffen genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens om inget annat anges.

Internat 1: 6 februari klockan 18.00 - 8 februari
Jämlikt bemötande

Internat 2: 13 mars klockan 18.00 - 15 mars
Kroppsspråk och retorik 

Internat 3: 20-22 april
Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 1: 2 juni
Uppföljning av Utvecklande ledarskap, UL

Dagsträff 2: 16 juni i Göteborg

Max antal deltagare: 16 stycken

INNEHÅLL:

  • Jämlikt bemötande
  • Härskarteknik
  • Att tala inför grupp
  • Att utveckla sig själv och att utvecklas tillsammans
  • Ledarskap 

MÅL:

  • Bygga nätverk
  • Stärka rollen som förtroendevald
  • Hitta balans i rollen som förtroendevald
  • Identifiera härskartekniker och få verktyg att bemöta härskartekniker 
  • Utveckla eget ledarskap och lära coachande ledarskap

PEDAGOGISK IDÉ:

Kvinnlig Ledarutbildning - Ledarutveckling bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Gruppen står för en gemenskap och en större samlad kunskap än den enskilde individen. Delaktighet och inflytande är centralt.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) https://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/kll-2023/

Jag får utmana mig själv i mitt ledarskap

Ola Gustavsson går fritidsledarlinjen på folkhögskola. En varierande utbildning som innehåller allt från psykologi till isvaksbad.

Läs hela artikeln

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Mellan Borås och Kinna ligger Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen som ägs och drivs av arbetarrörelsen i Västsverige. Detta profilerar skolan genom att vi aktivt arbetar med demokrati, samhälls- och ledarskapsfrågor.

Läs mer om skolan

Postadress:
Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen
Sälgered
515 93 Seglora

Telefon: 0320-183 00
E-post: info@viskadalen.nu
Webbadress: http://www.a-folkhögskolorna.se/