En filminspelning pågår.
– Vi är oerhört glada att Dalslands folkhögskola öppnar upp denna möjlighet till att få en introduktion – för behovet av filmarbetare ökar hela tiden, säger Susanne Lundberg Ottosson. Foto: Gus Kaage

Ny filmarbetarinriktning startar på Dalslands folkhögskola i Trollhättan

Dalslands folkhögskola i Trollhättan har fått medel från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för att starta upp en filmarbetarinriktning av Allmän kurs. På utbildningen, som startar i augusti 2023, kommer vuxna att kunna komplettera gymnasiet samtidigt som de förbereds för att arbeta eller studera vidare inom filmområdet.

– Det här är efterfrågat av filmbranschen, så det är oerhört roligt att vi får göra denna satsning, säger Annica Paulsson Kihlstrand, rektor på Dalslands folkhögskola.

Det var Film i Väst och Yrkesnämnden för Film och TV som såg behovet av ett första trappsteg, som kan komplettera andra filmutbildningar i närområdet. Susanne Lundberg Ottosson, produktionsrådgivare på Film i Väst, berättar att det finns ett behov av att fler får kunskaper kring hur ett filmteam arbetar och vilka yrkesroller som finns:

– Beteckningar som 1st AD (inspelningsledare), runner och passare är helt obegripliga för personer utanför branschen. Hur ska vi kunna hitta folk som vill utbilda sig och arbeta inom dessa yrken när ingen vet vad de innebär? Vi är oerhört glada att Dalslands folkhögskola öppnar upp denna möjlighet till att få en introduktion – för behovet av filmarbetare ökar hela tiden.

Konkreta kunskaper för arbetsmarknaden

Annica Paulsson Kihlstrand, rektor på Dalslands folkhögskola, tycker om att filmarbetarinriktningen innebär konkreta kunskaper för den som vill komma in på arbetsmarknaden.

– Man kompletterar sina gymnasieämnen, så det finns möjlighet att studera vidare, antingen till ett yrke inom filmbranschen eller något annat. Men man får också kunskaper som är till konkret nytta om man vill söka jobb direkt.

Fokus på filmarbete en dag i veckan

Det preliminära upplägget är att de studerande läser gymnasieämnen fyra dagar i veckan. En dag i veckan kommer att fokuseras på olika områden, till exempel ljus, produktion och mask, som är relevanta för filmarbetare. Yrkesnämnden för Film och TV kommer att bidra till arbetet med att ta fram undervisningsmaterial samt att säkerställa utbildningens relevans mot branschens behov.

– Vi har bland annat tagit fram ett undervisningsmaterial, Industry Talks, som filmarbetarinriktningen kommer att kunna använda sig av. Att den här utbildningen startar är värdefullt för branschen – produktionsbolagen vill i allt högre grad anställa lokalt när de förlägger en inspelning i en viss kommun eller region, säger Charlotte Gimfalk, verksamhetsledare på Yrkesnämnden för Film och TV.

Läs mer kursen här:
Allmän kurs Gymnasienivå inriktning Filmarbetare - folkhogskola.nu