Helsjön folkhögskola

En skola i naturskön avstressande miljö. Vi vill stimulera till möten och utveckla deltagarna till att våga göra sin röst hörd. Såväl kulturen som arbetet med hälsa, miljö och rättvisefrågor har en stor plats på skolan. Helsjön har en kristen grundsyn med öppenhet för alla, oavsett tro och livsåskådning. Vi har ungefär hundra studerande och plats för ett femtiotal på skolans internat.

Helsjön folkhögskola

Helsjön folkhögskola ligger i Västergötlands sydvästra hörn, alldeles på gränsen till Halland. På Helsjön är måltiderna viktiga, både för maten och gemenskapen och Helsjöns kök har en medveten strategi att servera årstidsanpassad och ekologiskt odlad mat med mycket grönsaker varje dag.

Utöver de kurser som presenteras här anordnar vi bland annat, katekumenatkurs, kyrkvärdskurser, olika bibelskolor och kursen "Att vara kyrka". Vi erbjuder även kurs-/lägergård och konferens. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan har hörselslinga och alla skolbyggnader, förutom skapandehuset, är tillgängliga för studerande med rörelsefunktionsnedsättning.

Hitta hit

Postadress:
Helsjön folkhögskola
Helsjön 1
519 90 Horred

Telefon: 0320-20 58 30

E-post:
info@helsjon.se

Webbadress:
helsjon.se

Huvudman:
Västsvenska Stiftelsen för kyrklig folkhögskola (Göteborgs stifts folkhögskola).

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
4 maj 2024

Övrig information:
Internat med 55 bäddar

Andra utbildningar på skolan: