År 2 Concept Art & Illustration - Design & Image making

Ansökan stängd
Skola:
Hjo folkhögskola
Plats:
Hjo - Västra Götalands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Profilkurs
Ansök senast:
Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Ansökan görs med arbetsprover och personligt brev.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2024 - 5 jun 2025

Kostnader: Materialavgift 1000 kr

Kontakt: Lisa Edman

Telefon: 0503-323 15

E-post:
lisa.edman@hjofolkhogskola.se

Inriktad mot design och bildskapande för underhållningsindustrin. Formspråk, designprocesser, arbeta med olika motiv som karaktärer, miljöer, props & att skapa hela genomarbetade illustrationer m.m. 

SYFTE

Under det andra året går man från att öva grunderna  till att använda kunskaperna inom fundamentals på ett kreativt sätt i olika concept art- och illustrationsuppgifter. Då handlar det om att gestalta idéer från fantasin för t.ex. karaktärer, objekt och miljöer. Fokus ligger på att utveckla förmågan till att designa och skapa concept för olika ändamål samt för att kunna skapa hela genomarbetade bilder, sk. illustrationer. 

Concept Art & Illustration 2 syftar till att  utveckla följande förmågor: 

 • Idégenerering och att arbeta i olika designprocesser
 • Designa och skapa concept till olika ändamål och medier 
 • Förhålla sig till uppdrag och givna utgångspunkter via prompts och briefs
 • Förstå och använda sig av formspråk och komposition för att kommunicera visuellt
 • Kunna genomföra mer genomarbetade bilder – hela illustrationer
 • Att arbeta med digital rendering både på ett realistiskt och stiliserat sätt. Tyngdpunkten i kursen ligger dock på att öva upp förmågan till realism. 

Vidare syftar också kursen till att:

 • Fördjupa de konstnärliga grundkunskaperna (fundamentals) i olika applicerande uppgifter
 • Orientera om olika aspekter av branschen och förbereda för möjliga vidareutbildningar och karriärvägar.

INNEHÅLL

Höstterminen startas med introduktion till designprocessen samt med uppgifter kopplade till formspråk och shape design. Därefter startar olika designblock, prop design, karaktärsdesign, fordonsdesign, miljödesign mm. 

I förbindelse med de olika blocken förekommer repetition och fördjupning av vissa fundamentals såsom anatomi, perspektiv, ljussättning mm. När de olika designblocken gåtts igenom kommer vi in på illustration. Då arbetar vi med komposition, att skapa hela miljöer, berättande bilder, helsidesillustrationer, splash art m.m. Hela året arbetar vi digitalt och det kommer också att finnas ett block med 3D- för att kunna använda som en grund till concept och bilder i 2-D. 

Under året kommer gästlärare som är verksamma i branschen att hålla föreläsningar och kortare workshops. För att förbereda för verkligheten utanför skolan kommer det också finnas grupprojekt för att träna på samarbete och sk. soft skills. Även samarbetsprojekt där uppdragsgivare finns kommer att ingå.  Det kommer också att finnas tid för ett eget valt projekt på slutet av vårterminen. 

KURSMOMENT

 • Designprocess – idégenerering, iteration  
 • Formspråk & shape design
 • Stilisering
 • Prop design 
 • Karaktärsdesign
 • Miljödesign
 • Vehicle design
 • Arkitektur design
 • Korta repetitioner av relevanta grunder i förbindelse med olika block t.ex. perspektiv, anatomi, komposition.
 • Storytelling i bild och design
 • Visual development för film
 • Illustrationsuppgifter – göra hela bilder
 • Bild och text i kombination
 • Projekt med worldbuildingkaraktär
 • Grupprojekt
 • Soft skills & arbetsmetoder för större projekt
 • Samarbetsprojektmed andra utbildningar och uppdragsgivare
 • 3D (t.ex.  Blender) som verktyg för bildskapande i 2-D
 • Eget projekt
 • Gästlärare från branschen
 • Resor och studiebesök
 • Kroki

Mer och utförligare info om innehållet finner du på kursens websida - se länk nedan. 

FÖR VEM ÄR KURSEN? 

Concept art & Illustration är en konst/designutbildning som är anpassad för dig som i framtiden är intresserad av att arbeta med bildskapande i framförallt spel- eller filmindustrin. Kursens syfte är att förbereda inför vidare studier inom framförallt spelgrafik på högskolor och yrkeshögskolor genom att ge dig en bättre utgångspunkt när det gäller dina bild- och designmässiga kunskaper. Denna kurs kan också vara en bra förberedelse för dig som i framtiden vill inrikta dig på mer traditionell illustration, animation eller sekventiellt berättande. 

Kursen är för dig som har goda konstnärliga grundkunskaper, motsvarande dem som det första året – the fundamentals innehåller. Man söker våra olika kurser separat men vi ser det som en mycket god och i många fall nödvändig grund att gå det första året här hos oss. Det krävs att du har en mycket god grund inom fundamentals för att kunna tillgodogöra dig vårt andra år med design & image making.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) http://folkhogskolan.com/concept-art-illustration/ar-2-design-imagemaking

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln

Hjo folkhögskola

Hjo folkhögskola är en spännande mötesplats som integrerar flera olika kurser och bakgrunder i en utvecklande miljö präglad av mångfald. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat.

Läs mer om skolan

Postadress:
Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 Hjo

Telefon: 0503-323 00
E-post: info.hjo@hjofolkhogskola.se
Webbadress: http://www.folkhogskolan.com/