Sankta Elisabets folkhögskola

En liten dagfolkhögskola med katolsk huvudman belägen i Göteborgs centrum. En familjär miljö, där alla är välkomna, alla är sedda och bekräftade. Förståelse och gemenskap ska prägla skolans verksamhet. Den samtalsbaserade folkhögskole-pedagogiken, aktiva deltagandet och skolans lilla format garanterar att varje individ blir synlig och en tillgång för gemenskapen. 

Sankta Elisabets folkhögskola

OBS! Innan Du söker till Sankta Elisabets folkhögskola har du medvetet tagit ställning mot främlingsfientlighet, rasism, droger, vandalism och våld. Kom ihåg att du arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Skolan är bara delvis anpassad för personer med funktionsnedsättning. Ta gärna personlig kontakt med oss för att gemensamt diskutera hur och om skolan kan tillgänglighetsanpassas efter dina behov.

På skolan erbjuds skrivstugor till dig som behöver extra stöd i svenska, engelska och matematik. Skolan har en specialpedagog som både ger individuellt stöd och fungerar som handledare för övriga pedagoger i frågor om anpassningar gällande miljö och kompensatoriska hjälpmedel.  

Hitta hit

Postadress:
Sankta Elisabets folkhögskola
Sten Sturegatan 1B
411 39 Göteborg

Telefon: 073-6991888

E-post:
info@elisabet.se

Webbadress:
www.elisabet.se

Huvudman:
Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Nyheter från Sankta Elisabets folkhögskola