Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola finns i Gävle, samt Österfärnebo. Vi har också distanskurser. På våra allmänna kurser i Gävle kan du läsa in grundskole- samt gymnasiekompetens. Studierna på alla våra kurser syftar till att ge dig som studerande ökade kunskaper och kunskap för livet. Våra kurser tar upp aktuella frågor, och vi varvar teori och praktik. Vi har 30 års erfarenhet av resande kurser till Södra Afrika och Latinamerika. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att stärka engagemanget för rättvise- och miljöfrågor.

Färnebo folkhögskola

Vår kursverksamhet

Såväl internationellt och lokalt sker vår kursverksamhet i samverkan med organisationer som jobbar för jämlikhet, rättvisa, rättigheter, stärkt demokrati och miljöomställning.

I Österfärnebo bor de studerande på skolan. Tillsammans har de ansvar för såväl studier som praktiska sysslor, till exempel matlagning och tvätt.

Färnebo folkhögskolas enhet i Gävle är en dagfolkhögskola utan internat.

Hitta hit

Postadress:
Färnebovägen 874
810 20 Österfärnebo

Telefon: 0291-202 75
Fax: 0291-205 74

E-post:
info@farnebo.se

Webbadress:
www.farnebo.se

Huvudman:
Stiftelsen Alternativrörelsens folkhögskola, 16 organisationer ur freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen I Sverige.
http://farnebo.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Övrig information:
Internat med 68 bäddar

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Svenska från dag ett

Nyheter från Färnebo folkhögskola